Course: Professional ethics

« Back
Course title Professional ethics
Course code KPES/SPEAK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jankovský Jiří, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The content of the lectures: - The ethos and ethics. - The concept of professional ethics. - Professional codes of self-regulation. - Questions concerning the essence of man - Basic terms concerning ethics - Attitude of man towards himself and towards his environment - Attitudes of man towards life - Problems connected with working in helping professions - Man and transcendent

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course is focused on general level of basic terms, questions and problems of ethics. It respects holistic view of man, integrity of biological, psychical and spiritual dimensions. It treats with the relationship of the person towards his/her own personality (self-concept), towards his/her environment but also the place of man in the environment. The course will deal with problematics of the professional identity and professional ethics (ethics codex). At platform of so called helping professions, there are accepted mainly those professions which are directly related to the educational process and social work. Dangers that can occur when working at these positions will be also mentioned.
Basic orientation in the problematics of professional identity and ethics directly associated with working in helping professions including possible risks related to these professions.
Prerequisites
Not required

Assessment methods and criteria
Test

Students should understand the context of the given problematics, they should be able to orientate in it including orientation in recommended bibliography. An analysis of ethic code of a selected profession.
Recommended literature
 • Cílek, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha, 2007. ISBN 80-7363-42-7.
 • FRANKL, V.E. Lékařská péče o duši. Základy existenciální analýzy a logoterapie. 2. vyd.. Brno, Cesta, 2006. ISBN 80-7295-85-1.
 • Halík, T., Dostani, T. Smířená různost. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-860-9.
 • HALÍK, T. Prolínání světů. Ze života světových náboženství.. Praha, NLN, 2006. ISBN 80-7106-834-9.
 • JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání. Triton, Praha, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9.
 • KOHÁK, R.:. Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky. Praha: SLON, 2004.
 • KŘIVÁNEK, A.:. Obecná, sociální a profesní etika. Brno: VA, 1999.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Hořet, ale nevyhořet.. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2012. ISBN 978 80- 7195 -573.
 • Machovec, M. Smysl lidské existence. Akropolis, Praha, 2004.
 • SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha, Portál, 2008. ISBN 972-80-7367-369-7.
 • VÁCHA, M. Místo, na němž stojíš, je posvátná země. O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru.. Brno, Cesta, 2008. ISBN 978-80-7295-104-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer