Course: Learning disabilities

« Back
Course title Learning disabilities
Course code KPES/SPUFK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
 • Havlisová Helena, PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction, basic concepts, what is disorder, dysfunction vs. afunction, symptom vs. syndrome 2. History of Learning Disabilities 3. Theory of LD, psychological approach, neurobiological approach, markers 4. (continued) 5. ADHD, terminology, history, symptomatology 6. ADHD, diagnostics, remedy 7. Dyslexia, dysorthographia, dysgraphia, dysgramatism, dyspraxia, dyspinxia, dyscalculia: basic concenpt, symptomatology 8. (continued): theory, typology 9. (continued): diagnostics 10. - 11. (continued): remedy, its principles, and methods, atmosphere 12. Gerstmann´s syndrome, Tourette´s syndrome 13. Cooperation with family and counselling center 14. Legal norms, further teacher´s education in the field of LD

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Demonstration
Learning outcomes
a) to achieve basic theoretical frame of reference b) to master elementary diagnostic skills c) to master communication with professional psychological services and institutions designed for learning disabled children d) to master elementary remedial methods and skills e) to achieve elementary legal norms concerning learning disabled children. The course Learning disabilities is designed for future teachers of elementary schools.
Mastering of basics of diagnostical and remedial approaches
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Oral examination

Being active in seminar, knowledge of selected publications.
Recommended literature
 • DSM-IV (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IVth edn. Washington, American Psychiatric Press..
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association..
 • Babtie, P., Emerson, J. (2018). Dítě s dyskalkulií ve škole. Praha: Portál..
 • Bakker, D.:. Neuropsychological Treatment of Dyslexia. NewYork, Oxford UP. 1990.
 • Carter, Ch. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál. Informace České společnosti "Dyslexie". Ročenka vydávaná společností "Dyslexie", Praha. K dispozici v Dys-centru, Praha; e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org.
 • Jucovičová, D., Žáčková, H. (2014). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál..
 • Krejčová, L., Bodnárová, Z. et al. (2018). Specifické poruchy učení (2., aktualizované vydání). Praha: Edika..
 • Kucharská, A. et al. (2014). Porozumění čtenému I., II., III. Praha: Univerzita Karlova v Praze..
 • Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta..
 • Matějček, Z.:. Dyslexie. Praha, H+H. 1995.
 • Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál.
 • Mertin, V., Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka (2.doplněné vydání). Praha: Wolters Kluwer..
 • Pokorná, V.:. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha, Portál. 2001.
 • Pokorná, V., (2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál..
 • Pokorná, V. (2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. ISBN 9788073677732.
 • Pokorná, V. (2011). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál..
 • Zelinková, O., Čedík, M. (2013). Mám dyslexii! Praha: Portál..
 • Zelinková, O.:. Poruchy učení. Praha, Portál. 2003.
 • Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku? Praha: portál. Isbn 978-80-262-0194-6.
 • Zelinková, O. (2015). Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál..
 • Zelinková, O., (2017). Dyspraxie. Praha: Portál..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter