Course: Methodology of integrated education II (communication with children)

« Back
Course title Methodology of integrated education II (communication with children)
Course code KPES/WDIB2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Eva, Mgr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
Course content
- The specifics of communication with children; childhood memories; - Maslow´s hiearchy of needs in contemporary kindergarten practice - the risks of routine stereotypes; - respectful approach as a precondition of effective functional communication; - motivation - appreciation; - punishments and rewards; - non-effective methods (mistakes in communication with children) + effective methods; - substituting effective methods for non-effective ones; - empathic response; - I statement + conflict solutions; - establishing habits + feedback; - repetition with presentation + practice in situations; - test; - explaining the most frequent mistakes in the test.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to show students the way to respectful partner communication with the child, based on fulfilling the child´s needs according to Maslow´s hiearchy of needs, with the accent on freeing from routine stereotypes.
The student can differentiate between effective and non-effective communicative techniques and employ the former.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Oral examination, Test, Seminar work

Participation in the seminar.
Recommended literature
 • Dunovský, J. a kol.:. Sociální pediatrie. Praha, Grada, 1999..
 • Fulghum, R.:. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole Odeon. 1991.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004..
 • Henriksen, J. A. - Vetlesen, A. J.:. Blízké a vzdálené podané ruce. Brno, 2000..
 • Chapman, G., Campbell, R.:. Děti a pět jazyků lásky, Návrat domů 2007.
 • Kopřiva , P.,Nováčková , J.,Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005..
 • Matějček, Z.:. Psychická deprivace v dětství. Praha, 1974..
 • Mertin , V.,Gillernová , I.:. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál Praha, 2010.
 • Nakonečný, M.:. Sociální psychologie. Praha, Academia, 2000..
 • Prekopová, J. - Schweizerová, Ch.:. Neklidné dítě. Praha, Portál, 1994..
 • Shapiro, L. E.:. Emoční inteligence dítěte. Praha, Portál, 1998..
 • Stuchlíková, I.:. Základy psychologie emocí. Praha, Portál, 2002.
 • Svobodová E. a kol.:. Vzdělávání v MŠ, Praha, Portál 2010..
 • Svobodová E.:. Prosociální činnosti v mateřské škole, RAABE, Praha 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter