Course: Volunteering

« Back
Course title Volunteering
Course code KPES/WPDBR
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Langová Martina, Mgr. Bc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama), E-learning, Excursion
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Test

Recommended literature
  • Brumovská, T., Seidlová, G. Mentoring. Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-772-5.
  • Frič, P., Pospíšilová, T. Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na počátku 21. století. Praha, 2010.
  • Kolektiv autorů. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Národní dobrovolnické centrum Hestia, Praha, 2003.
  • Sbírka zákonů. Zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.. 2002.
  • Tošner, J., Sozanská, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, 2006. ISBN 80-7367-178-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer