Course: Ethics in Helping Professions

« Back
Course title Ethics in Helping Professions
Course code KPES/WPEPP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jankovský Jiří, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Questions concerning the essence of man Basic terms concerning ethics Attitude of man towards himself and towards his environment Attitudes of man towards life Problems connected with working in helping professions Man and transcendent

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course is focused on general level of basic terms, questions and problems of ethics. It respects holistic view of man, integrity of biological, psychical and spiritual dimensions. It treats with the relationship of the person towards his/her own personality (self-concept), towards his/her environment but also the place of man in the environment. The course will deal with problematics of the professional identity and professional ethics (ethics codex). At platform of so called helping professions, there are accepted mainly those professions which are directly related to the educational process and social work. Dangers that can occur when working at these positions will be also mentioned.
Basic orientation in the problematics of professional identity and ethics directly associated with working in helping professions including possible risks related to these professions.
Prerequisites
General knowledge, basic grasp in history of philosophy, interest in the subject, ability to perceive inter-subject relations and context

Assessment methods and criteria
Oral examination

Students should understand the context of the given problematics, they should be able to orientate in it including orientation in recommended bibliography.
Recommended literature
 • CÍLEK, V.:. Krajiny vnitřní a vnější. 2. doplněné vydání. Praha, Dokořán, 2007. ISBN 80-7363-042-7.
 • FRANKL, V.E. Lékařská péče o duši. Základy existenciální analýzy a logoterapie. 2. vyd.. Brno, Cesta, 2006. ISBN 80-7295-85-1.
 • HALÍK, T., DOSTATNI, T. Smířená různost.. Praha, Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-860-9.
 • HALÍK, T. Prolínání světů. Ze života světových náboženství.. Praha, NLN, 2006. ISBN 80-7106-834-9.
 • Jankovský, J. Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání. Triton, Praha, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Hořet, ale nevyhořet.. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2012. ISBN 978 80- 7195 -573.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Radost, naděje, odpuštění, smiřování, překonávání?. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-726-8.
 • MACHOVEC, M. Smysl lidské existence. Praha, Akropolis, 2006. ISBN 80-7304-069-7.
 • SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha, Portál, 2008. ISBN 972-80-7367-369-7.
 • SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet.. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7195-580-1.
 • VÁCHA, M. Místo, na němž stojíš, je posvátná země. O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru.. Brno, Cesta, 2008. ISBN 978-80-7295-104-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer