Course: Specialization in Psychopaedia

« Back
Course title Specialization in Psychopaedia
Course code KPES/WPSPY
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Marková Aneta, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Work activities (workshops), E-learning
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Seminar work

Recommended literature
  • ČERNÁ, M. aj. Česká psychopedie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 978-80-246-1565-3..
  • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Vyd. 1. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-866-3340-3..
  • STRANDOVÁ, I. Od marginalizace k důstojnému životu : dospělé a stárnoucí ženy s mentálním postižením. Praha. ISBN 978-80-7290-413-6.
  • ŠIŠKA, J. Mimořádná dopělost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0992-4.
  • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál 2006. 2006. ISBN 80-7367-060-7.
  • VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství ? být matkou postiženého dítěte. UK Praha Karolinum, 2009. 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.
  • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6..
  • VALENTA, M., MÜLLER, O.:. Psychopedie. Praha : Parta, 2009. ISBN 978-80-7320-137-1.
  • Viktor Lechta (ed.). Inkluzivní pedagogika. Praha, Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter