Course: The psychology of creativity for teachers

« Back
Course title The psychology of creativity for teachers
Course code KPSY/PTVZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Plassová Michala, Mgr. Ph.D.
Course content
1st Creativity - the theoretical definition, context and components of creativity (Guilford), cognitive processes, intelligence, talent and creativity, creative process 2nd Creativity and personality vs. social context: the characteristics of creative people, creative ability, the development of creative people, positive and negative influence on the creative potential 3rd Application tests of creativity - Torrance, Urban, practical testing 4th Creativity in various areas of life: the technical, programming, art, science, teaching 5th Creativity and conflict management, life situations 6th Creative teacher knowledge of the creative potential and barriers of creativity, self-reflection, methods for development creativity 7th Creative student, creative class, the conditions of creative teaching 8th Creativity in the context of the motivation for teachers and pupils 9th Fantasy, imagination, creative techniques 10th Creative work in group. Brainstorming, discussions and other methods 11th The development of creativity and creative techniques in the context of lessons. Elaboration of a "plan of creative lessons"

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is the acquisition of theoretical knowledge about creativity and transfer of knowledge acquired in their lives (their own barrier and the potential of creativity, creative attitude towards life, creative solutions to problems and conflicts ...) and educational work (the development of pupils' creativity, use of creative techniques in the classroom for example, for development of the motivation of pupils to learning, the development of their value orientation, etc.). Exercise for creative skills.
The student is able to prepare exercises for the development of creativity and creative lesson.
Prerequisites
Notrequire

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active participation in seminars, the development tasks for the development of creativity and creative plan of lessons ".
Recommended literature
 • Časopisy: Psychologie dnes, Rodina a škola, Pedagogická revue, Učitelské listy, Moderní vyučování apod.
 • BEAN, R.:. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha, Portál, 1993.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J.:. Psychologie pro učitele, Portál, Praha, 2001.
 • Dacey, J.S., Lennon, K.H.:. Kreativita, Grada, 2000.
 • DOČKAL, V.:. Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
 • Fontana, D.:. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál, 1997.
 • HERMOCHOVÁ, J.:. Hry pro život 1-3, Portál Praha, 1994.
 • KIM, S.H.:. Podstata tvořivosti. Bratislava, Open Windows, 1993.
 • KIRST,W., DIEKMEYER, U.:. Trénink tvořivosti. Hry a cvičení pro děti i dospělé. Portál, Praha, 1998.
 • LOKŠA, J. LOKŠOVÁ,I.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení. Portál, 1999.
 • LOKŠA, J. LOKŠOVÁ,I.:. Tvořivé vyučování, Grada, 2003.
 • PETROVÁ, A.:. Tvořivost v teorii a v praxi, Vodnář, Praha, 1999.
 • Silberman, M.:. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer