Course: Self-Experience Work with Group - Basic Forms and Techniques

« Back
Course title Self-Experience Work with Group - Basic Forms and Techniques
Course code KPSY/SPSVB
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hořejšová Petra, Mgr. et Mgr.
Course content
1. Představení programu /Introduction into the programme 2. Já ve skupině/ Me in a group 3. Pozitivní /Positive feedback 4. Negativní zpětná vazba /Negative feedback 5. Porozumění procesu/ Understanding of a process 6. Vedení skupiny/ Leading of a group 7. Vnímání / Perception 8. Myšlení /Thinking 9. Cítění / Emotions 10. Komunikační dovednosti/ Communication skills 11. Podpora druhých / Supporting others 12. Skupinová dynamika / Group dynamic 13. Reflexe vývoje skupiny / Reflection of group development 14. Závěrečné shrnutí / Ending of a programme

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work activities (workshops)
Learning outcomes
Social-psychological self experiencial educational programme focused on skills and experience. Learning of the basic skills of social perception, dealing with the systematic social-perceptional mistakes. Learning of the communication skills. Giving and getting feedback. Self-understanding, self-reflection and understanding of other people. Building up interactive skills needed for working with people. Group dynamic and its influencing.
New skills in the problematic
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active participation.
Recommended literature
  • Bakalář, E. :. Předposlední psychohry. Praha: Portál. 2000.
  • Bakalář, E.:. Nové psychohry. Portál, Praha, 1998.
  • Hermochová, S. :. Sociálně psychologický výcvik. Praha: Karolinum. 1988.
  • Hermochová, S., Neuman, J. :. Hry do kapsy, I až VI., Praha: Portál. 2003-2004.
  • Labáth, V. Smik, J. :. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s děťmi a mládežou. Bratislava: Psychodiagnostika. 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in health education (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter