Course: Land Adjustment

« Back
Course title Land Adjustment
Course code KRM/KPOZU
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Moravcová Jana, Ing. Ph.D.
Course content
Topics of lectures: 1. Getting acquainted with the basic concepts of land management, principles, objectives and types of land management 2. Historical development of land records, property relations, land books, upper books, etc., history of land consolidation 3. Method of selection of cadastral area for land consolidation, preparatory work for land consolidation, issues of land management area, list of claims of land owners 4. Elaboration of the plan of common facilities, elaboration of the proposal of the new arrangement of lands, final negotiations and approval of the land consolidation, realization of the land consolidation

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
 • Preparation for credit - 28 hours per semester
 • Preparation for classes - 40 hours per semester
 • Preparation for exam - 28 hours per semester
Learning outcomes
The aim of subject is the acquisition of basic knowledge on the goals, conceptual and legislative instruments, the proposal and the stages of progress of complex land adjustment process. The understanding in context of sustainable regional development, EU agricultural policy, environmental protection and landscape ecology will be stressed.
Students will acquire knowledge on goals, proposal and realization of complex landscape adjustment process in context of protection of the landscape and its ecological functions.
Prerequisites
Basic knowledge of geography and law

Assessment methods and criteria
Oral examination

Credit requirements: Credits will be awarded not before 14 days before the end of the semester in agreement to the statement of dean no. 124/2017 article 15. Examination Requirements: The exam is written with the possibility of oral examination. The correctness of the answer in the test is evaluated with a minimum success rate of 60%. Themes are available in Moodle. The examinations will be announced before the beginning of the examination period in accordance with the Dean's measure No. 124/2017 Article 15.
Recommended literature
 • ČR. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Praha, 2014.
 • ČR. Zákon č. 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.. Praha, 2002.
 • Doležal, P., Pavlík, M., Střítecký, L., Dumbrovský, M., Martének, J. Metodický návod k provádění pozemkových úprav. Praha: Agroprojekt, 2010.
 • Doležal, P. Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Praha: Agroprojekt, 2010.
 • Ingegnoli, V. Landscape Ecology: A Widening Foundation. Berlin: Springer Verlag, 2002. ISBN 978-3-642-07663-3.
 • Maršíková, Magdalena; Maršík, Zbyněk. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-318-3.
 • Maršíková, Magdalena; Maršík, Zbyněk. Kartografie. 1. vyd. Č. Budějovice : ZF JU, 2006. ISBN 80-7040-841-3.
 • PETŘÍK, P, MACKOVÁ J., FANTA J. Krajina a lidé. Praha, 2017. ISBN 978-80-200-2.
 • ROUSE, David C. a Ignacio F. BUNSTER-OSSA. Green infrastructure: a landscape approach. Chicago, 2013. ISBN 978-1-61190-062-0.
 • Sklenička, Petr. Základy krajinného plánování. Vyd. 2. Praha : Naděžda Skleničková, 2003. ISBN 80-903206-1-9.
 • STRÁNSKÝ, Martin, Martin WEBER, Alena SALAŠOVÁ, Bořivoj ŠARAPATKA a Petr KUČERA. Úmluva o krajině: Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno, 2014. ISBN 978-80-7375-967-4.
 • Wiens, J., Moss, M. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521537544.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Structural Policy of the EU and Rural Development (3) Category: Economy 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter