Course: Civil and Consumer Law

« Back
Course title Civil and Consumer Law
Course code KRM/OSPRA
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dufková Nikola, Mgr.
 • Frantíková Zuzana, Mgr. et Mgr.
 • Hrubý Rudolf, JUDr.
Course content
Lectures: 1 - the basics of civil-law relations; 2 - civil-law relations; 3 - parties in civil-law relations and their representation; 4 - legal acts and contracts; 5 -Property rights; 6 - Rights to Another Person´s Things; 7 - the conveyance of real estate, Flats and non-residential premises; 8 - law of obligation - general part; 9 - law of obligation - the most frequented contracts; 10 - obligations from infringement; 11 - legal regulations of inheritance, copyright law; 12 - civil trials; 13 - consumer protection in the Czech Republic and in the EU. Seminars: 1 - basics of the civil trial; 2 - contract of purchase; 3 - contract on transfer of real property; 4 - contract for work; 5 - liability for damage, unjust enrichment; 6 - liability for defects; 7 - payment orders and work-out of an action.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
 • Class attendance - 31 hours per semester
 • Preparation for credit - 28 hours per semester
 • Preparation for exam - 28 hours per semester
 • Semestral paper - 16 hours per semester
 • Preparation for classes - 10 hours per semester
Learning outcomes
The aim of this course is to equip students with basic knowledge in the fields of civil and consumer law.
Students understand basic principles of civil and consumer law, civil and business relations, civil trials, consumer protection in the Czech Republic and in the EU.
Prerequisites
unspecified
KRM/CZP
----- or -----
KRM/KPRVB
----- or -----
KRM/LAW
----- or -----
KRM/PRAVB
----- or -----
KRM/ZP and KRM/OBPRA
----- or -----
KRM/QOBPR

Assessment methods and criteria
Oral examination, Seminar work

Credit Requirements: Participation in seminars. Work on individual tasks. Examination Requirements: During the examination, students demonstrate their knowledge of the basics of civil and consumer law, civil trials and consumer protection in the Czech Republic and in the EU.
Recommended literature
 • Evropské spotřebitelské centrum.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb..
 • Zákon o České obchodní inspekci - zákon č. 64/1986 Sb..
 • Zákon o elektronických komunikacích - zákon č. 127/2005 Sb..
 • Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992.Všechny předpisy ve znění platném na počátku aktuálního semestru.
 • Zákon o spotřebitelském úvěru - zákon č. 145/2010 Sb..
 • Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - zákon č. 146/2002 Sb..
 • Horová, O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie.
 • Hulva, T.:. Ochrana spotřebitele, ASPI, 2005.
 • Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013.
 • Janků, M. Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck, 2014.
 • Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha: C. H. Beck, 2008.
 • Švestka, J., J. Dvořák, J. Fiala a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2..
 • Uhlířová, M. a kol. Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF, 2015.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Accounting and Financial Management (3) Category: Economy - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management of Commerce (4) Category: Economy 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management of Commerce (4) Category: Economy - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter