Course: Pluralism in Economic Thought

« Back
Course title Pluralism in Economic Thought
Course code KRM/PEM
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sagapova Nikola, Ing. et Ing.
 • Vávra Jan, PhDr. Ph.D.
 • Cudlínová Eva, doc. Ing. CSc.
 • Krninská Růžena, doc. Ing. CSc.
 • Lapka Miloslav, doc. PhDr. CSc.
 • Šetek Jaroslav, Ing. Ph.D.
 • Majerová Věra, prof. PhDr. Ing. CSc.
 • Bruckmeier Karl, prof.
 • Rikoon James Sanford, prof.
Course content
Lectures: 1 - Introduction of three pluralistic aspects. 2 - Pluralism in economic theory: Behavioural economics. 3 - Pluralism in economic theory: Environmental economics and sustainability in economics. 4 - Pluralism in economic theory: Ecological institutional economics. 5 - Pluralism in economic theory: Economics of crime. 6 - Interdisciplinarity and pluralism: Economics and sociology (informal food production) 7 - Interdisciplinarity and pluralism: The value of labour. 8 - Pluralistic methodology: Qualitative research in social science. 9 - Pluralistic methodology: Non-equilibrium simulations in economics. 10 - External speaker I 11 - External speaker II 12 - External speaker III 13 - Final summary, students' presentations The content of the seminars reflect the content of the lectures.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
 • Class attendance - 21 hours per semester
 • Preparation for credit - 32 hours per semester
 • Preparation for classes - 32 hours per semester
Learning outcomes
The course aims to present pluralistic thinking in economics, namely its three aspects: economic theory, methodology and interdisciplinarity. During the course, lectures and seminars of various teachers from socio-economic branches are held. Several lectures of practitioners are part of the course. The course was created as a response to the international student's call "Pluralism in Economics". Faculty of Economics, USB was first Czech economic faculty which supported this call.
Students will understand pluralistic thinking in economics and relationship of economics to other social sciences. Students will also be able to critically assess various socio-economic features and write texts on such topic.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Seminar work

Credit requirements: Attendance at least 75 %, 3 written assignments (essays of 2-3 pages) and presentation, all dealing with the topic of lectures or external speakers. One midterm test. Preparation for the course includes individual literature study. Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.
Recommended literature
 • Batten, D. F. Discovering artificial economics: how agents learn and economies evolve. Boulder: Westview Press, 2000.
 • Bauman, Z. Myslet sociologicky, Slon 1996, ISBN 80-85850-14-1.
 • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
 • CUDLÍNOVÁ, E. Změny ve stylu ekonomického myšlení ? šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst? in Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2009(1): 23?34. 2009.
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha. 1993.
 • Johanisová, N. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. Brno: MU, 2014.
 • Johanisová, N. Ekonomičtí disidenti. Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. 2014.
 • Kahn, C. and Hart, K. Economic Anthropology. Cambridge: Polity Press, 2011.
 • Reichel, J. Kapitoly z metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
 • SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Zlín: 65. Pole, 2009.
 • Slavíková, L. Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu. in Acta Oeconomica Pragensia 23(3): 48?57. 2015.
 • Ševčík, M., Váňa, D. a Ševčíková, M. Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století. in Politická ekonomie 2013(4): 481?501. 2013.
 • Taleb, N.S. Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobnostních událostí. Praha: Paseka, 2011.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Ekonomika v souvislostech. Varia. UK Praha, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1.
 • Vojtko, V., Mildeová, S. Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting, 2007.
 • Volejníková, J. Moderní kompendium ekonomických teorií: od antických zdrojů až po třetí tisíciletí. Praha: Profess Consulting, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Accounting and Financial Management (3) Category: Economy - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Structural Policy of the EU and Rural Development (3) Category: Economy 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Structural Policy of the EU for Public Administration (4) Category: Economy - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management and Business Economics (3) Category: Economy - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management of Commerce (1) Category: Economy - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer