Course: Topical Issues in Social Sciences and Civic Education Teaching

« Back
Course title Topical Issues in Social Sciences and Civic Education Teaching
Course code KSV/AOVX
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hejtman Pavel, PhDr. CSc.
 • Murad Salim, PhDr. Ph.D.
 • Pavličíková Helena, PhDr. CSc.
 • Šebeš Marek, Mgr. Ph.D.
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Survey Introduktion Consumerism Cross-section topics and anti consumersist education Education about citizenschip as a creative workshop of thinking for 21st century (Using critical thinking as a tool against consumerism) Consumerism in food consumption some economic views and health risks McSociety: fast food chains as a symbol and model of consumer society The world of advertising and man as a consumer Children, advertising and consumer culture The development of society and its influence on man´s life in the perspective of Czech natural scienticts - philosophers Colloquim - closing

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration
 • Preparation for classes - 34 hours per semester
 • Class attendance - 26 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to present to students and teachers topical issues of contemporary consumer society (consumerism) , and their reflexion in the teaching of Fundamentals of social sciencies and Civic Education in fundamental and secondary schools.
The ability to process and present the methodical preparing of civic education lessons.
Prerequisites
Theoretical and practical mastering of the minimum of pedagogical knowledge for social sciences and civic education.

Assessment methods and criteria
Colloquium

Active participation in seminars, a presentation of a teaching lesson.
Recommended literature
 • Balon, J., & Petrusek, M. Společnost naší doby. Populární sociologie (ne)populárních problémů. Praha: Academia.. 2011.
 • Bauman, Z. Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha:Academia.. 2008.
 • Bauman, Z. The meaning of work: producing the work ethic; From the work ethic to the aesthetic of consumption. Bauman, Z., Work, consumerism and the new poor. Maidenhead, New York: Open University Press, (pp. 5 ? 42). 2005.
 • Hansen Čechová, B. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál.. 2009.
 • Hejtman, P.,& Pavličíková, H. (Eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchově k občanství. České budějovice: Jihočeská univerzita.. 2014.
 • Kolektiv. Průřezová témata na 2. stupni ZŠ I-II. Tvořivé náměty pro výuku průřezových témat na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe.. 2013.
 • Koželouh, J., Tkač, P., & Štefanec, M. (Eds). Nesnesitelná lehkost nakupování, aneb jaké je tajemství nízkých cen v obchodních řetězcích. Brno: NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTI? NESEHNUTÍ. 2010.
 • Lipovetsky, G., & Juvin, H. Globalizovaný západ. Polemika o planetární kultuře. Praha: Prostor.. 2012.
 • Pavličikova, H. Josef Velenovský (k jeho filosofické a přírodovědecké činnosti). České Budějovice: Jihočeská univerzita. 2008.
 • Ritzer, G. Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia.. 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer