Course: Minority Cultures and Multicultural Education

« Back
Course title Minority Cultures and Multicultural Education
Course code KSV/MKN
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Maršíková Anna, Mgr. M.A.
 • Murad Salim, PhDr. Ph.D.
Course content
1. The view to multicultural society 2. Terminology concerning to multicultural society 3. Prejudice and work with prejudice 4. Human Rights 5. Human Rights by national minorities 6. Minority, ethnics groups and variously sociocultural groups in Czech Republic 7. Variously cultures in Europe, in the World 8. Methods in multicultural education 9. Social health in multicultural education 10. Value orientation in each cultures 11. Ethics of cultures of traditions 12. Opening and Closing of multicultural society 13. The lecture for choose the theme 14. Competences for multicultural education

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Graphic and art activities, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Aim of subject: acquire knowledge of multicultural education concerning to minority cultures who lives in Czech Republic, Europe and all the World. Develop skills by students for living in multicultural society as the cooperation and active communication. Students learn how can work with their attitudes to the variously people. The subject is focused to recognize variously people, ethnics and cultural groups which live in Czech Republic and the other places on the World. Students can learn cultural characteristics, aspects and terminology relation in multicultural society, multicultural didactics and specific methods for multicultural education.
communication, expression self attitudes and feelings, ability for respect to variously opinions and attitudes, esteem to differently culture, get to knowledge own culture, get to knowledge of Human Rights to self and of minority cultures
Prerequisites
cooperation and do school work

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

cooperation, do school work, express the interest
Recommended literature
 • DAVIDOVÁ, E., LHOTKA, P., VOJTOVÁ, P.:. Právní postavení Romů v jednotlivých zemích Evropské unie. Praha: Triton, 2006.
 • DIVECKÝ, J.:. Židovské svátky: kalendářem od Pesachu do Purimu. Praha: P3K, 2005.
 • GALOVIČOVÁ, A.:. Multikulturna výchova. Blízko k sebe otvoreni k svetu. Praktická príručka nielen pre pedagógov. Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva, 2009.
 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E.:. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, 2004.
 • JIRÁSKOVÁ, V.:. Multikulturní výchova. Praha:Epocha, 2006.
 • KOLEKTIV AUTORŮ:. Interkulturní vzdělávání II. Projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, 2005.
 • KOLEKTIV AUTORŮ:. Interkulturní vzdělávání, příručka nejen pro středoškolské pedagogy. Projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, 2002.
 • KROPÁČEK, L.:. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003.
 • LOCHMAN, J., M.:. O smyslu křesťanských svátků: meditace o vánocích, velikonocích a letnicích. Praha: Vyšehrad, 1997.
 • PAVLICOVÁ, H., HORYNA, B.:. Judaismus, Křesťanství, Islám. Olomouc, 2003.
 • PETRÁŠ, R., PETRŮV, H., SCHEN, H-CH.:. Menšiny a právo v České republice. Praha, Auditorium, 2009.
 • PRŮCHA, J.:. Multikulturní výchova příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006.
 • PRŮCHA, J.:. Multikulturní výchova: teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001.
 • TONCROVÁ, M.:. Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2008.
 • VOJTOVÁ, P.:. Problematika multikulturní výchovy v reflexi základních lidských práv u Romů. Disertační práce. České Budějovice: ZSF JU v ČB, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter