Course: Canon Law 2 - Marriage Law

« Back
Course title Canon Law 2 - Marriage Law
Course code KTEO/KCIR2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Přibyl Stanislav, doc. JUDr. Ph.D., Th.D.
Course content
Civil and canonical aspects of closing marriage: consent, impediments, and form of marriage. Preparation to marriage, ecumenical aspects of mixed marriage. Difficult situations in marriage and family: Divorce, the situation of the divorced and remarried people, the declaration of nulity of marriage.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
Canon law 2 aims at introducing the student to legal aspects of the life in marriage and family according to civil law and canon law.
Student will learn basic legal aspects of the institution of marriage and family, especially the closing of marriage, married life, and divorce and the declaration of nulity of marriage.
Prerequisites
None.
KTEO/KCIR1
----- or -----
KTEO/NCP1

Assessment methods and criteria
Oral examination

oral exam.
Recommended literature
  • Direktář k provádění ekumenických principů. Praha: Scriptum, 1995. ISBN 80-85528-36-3.
  • Kodex kanonického práva. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-082-6.
  • Kodex kánonů východních církví..
  • Zákon o rodině a související předpisy. Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině.
  • Kasper, Walter. Teologie křesťanského manželství.. Brno: CDK, 1997. ISBN 80-85959-28-3.
  • Kašný, Jiří. "Biblická východiska instituce manželství." Studia theologica 28 (2007) 39-53. Olomouc, 2007.
  • Kašný, Jiří. Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei.. ČB, 2005. ISBN 80-7040-816-2.
  • Kašný, Jiří. Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií.. České Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-921-5.
  • Němec, Damián. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Krystal, OP a Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7195-065-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology of Ministry (2015) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher of Religion and Ethics (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer