Course: null

« Back
Course title -
Course code KTEO/KDOGS
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Pospíšil Ctirad Václav, prof. Th.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), E-learning
Learning outcomes

.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination

Recommended literature
  • Minařík, Metoděj. Mariánská dogmata. Vyd. 1. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1991. ISBN 80-85527-00-6.
  • Pospíšil, Ctirad Václav. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria = Dogmatická definice Neposkvrněného početí blažené Panny Marie = Ineffabilis Deus (Unif.) = Munificentissimis Deus (Unif.) = O pozdvižení Bohorodičky Panny Marie s tělem i duší do nebeské slávy. Vyd. 1. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. ISBN 80-7266-061-6.
  • Weis, Martin; Škodák, Jiří. Mariánské zrcadlo. [Praha] : Katolický týdeník, 2002. ISBN 80-902708-8-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester