Course: Ecclesiology and Mariology

« Back
Course title Ecclesiology and Mariology
Course code KTEO/KEKL
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Řeháková Veronika, Mgr. Ph.D.
 • Pospíšil Ctirad Václav, prof. Th.D.
Course content
a) origin and foundation of the Church, Biblical foundations b) ecclesiology in the course of the history - antiquity, Middle Ages, reformation, modern times, 2nd Vatican council c) The Church as a mystery - titles of the Church: mystical body of Christ, People of God, koinonia, mother, vine trunk, the arch of the covenant etc. d) The Church as servant - services and offices in the Church e) Systematic reflection - presence, relationship to other churches (ecumenism), interreligious dialogue and relationship towards the world B) a) Biblical foundations of Mariology b) dogmatic-historical development: antiquity, Middle Ages, reformation, modern times, c) Marian dogmas and teaching of the Church d) Systematic reflection

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Introduce student to the basic problematic of the Church phenomena and acquaint him or her with basics of Mariology.
Student will know the basic concept of the Catholic Church, its historical development and its place in the contemporary world. At the same time he or she will have some basic knowledge from the discipline of Mariology.
Prerequisites
Theology and dogmatics - an introduction

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment

Oral exam
Recommended literature
 • Vyznání víry církve. Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 1999.
 • Auer, J. Ratzinger, J. Die Kirche. Regensburg: F. Pustet, 1983.
 • Boublík, V. Boží Lid. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-307-9.
 • Congar, Y. Za církev sloužící a chudou.. Kostelní Vydří, 1995.
 • Dianich, S. La Chiesa mistero di comunione. Genova: Marietti, 1987.
 • Dolista, J. Perspektivy církve. Karmelitánské vydavatelství, Kostelní Vydří, 2000. ISBN 80-7192-465-2.
 • Dulles, A. Models of the Church. [5th Expanded Edition]. New York: Image Book/Doubleday Publishers, 2002. ISBN 0-385-13368-5.
 • Gherardini, B. La Chiesa mistero e servizio. Roma: PUL, 1988.
 • Horn, O. K čemu je církvi papež. Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Machula, T. Církev - dům Boží. Do domu Hospodinova půjdeme.. Svitavy: TRINITAS, 2001. ISBN 80-86036-51-0.
 • Minařík, M. Mariánská dogmata. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1991.
 • Neuner, P. Laici a klérus. Společenství Božího lidu. Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Ratzinger, J. Církev jako společenství. Praha: ZVON, 1995.
 • Schmaus, M. Cirkev. Rím: Ústav sv. Cyrila a Metoda, 1978.
 • Schmaus, M. Život milosti a milostiplná. Brno, 1993.
 • Skalický, K. Ekumenismus na druhém vatikánském koncilu.. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-164-5.
 • Skalický, K. Radost a naděje.. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-430-X.
 • Thurian, M. Maria, matka pána. Brno:Petrov, 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter