Course: Fundamental Theology

« Back
Course title Fundamental Theology
Course code KTEO/KFUTE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vokoun Jaroslav, prof. doc. Th.D.
Course content
" FUNDAMENTAL THEOLOGY - DELIMITATION, ORIGIN AND DEVELOPMENT " LANDSCAPE OF FUNDAMENTAL THEOLOGY IN ITS CONTEXTUAL METAMORPHOSIS " REVELATION " THE MAN JESUS FROM NAZARETH AND HISTORICITY OF EVANGELS " MIRACLE " RESURRECTION OF JESUS

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The aim of this course is to introduce students into the basic problematic of fundamental theology. Students should gain some basic knowledge about the origin and development of this particular theological discipline. They will be acquired with a broad spectrum of its approaches as well as with basic notions like: revelation, historicity of the Jesus from Nazareth, faith in his resurrection etc.
Student is able to describe what fundamental theology is, has a good knowledge about its origin and development. Student can discuss some of its basic notions (revelation, historicity of Jesus, resurrection etc.)
Prerequisites
Theology and dogmatics - an introduction Religion science

Assessment methods and criteria
Oral examination

Attendance on lectures, self-reliant work with recommended literature, oral exam.
Recommended literature
 • Deklarace "Dominus Iesus" - "O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve." Kongregace pro nauku víry. 6. srpna 2000.. 2000.
 • Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-438-5.
 • Blondel, M. Logika činu.. Svitavy: TRINITAS, 2001. ISBN 80-86036-56-1.
 • Boublík, V. Člověk očekává Krista.. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-271-4.
 • Boublík, V. Setkání s Ježíšem. Svitavy: Trinitas, 2002. ISBN 80-86036-68-5.
 • Dulles, A. Models of Revelation. New York, Orbis Books/Maryknoll, 1992. ISBN 0-88344-842-4.
 • Dulles, A. Models of the Church. [5th Expanded Edition]. New York: Image Book/Doubleday Publishers, 2002. ISBN 0-385-13368-5.
 • Dulles, A. The Craft of Theology. From Symbol to System. New Expanded Edition. New York: Crossroad, 2000. ISBN 0-8245-1456-4.
 • Dulles, A. Víra a zjevení. In. FIORENZA, F. S. (eds.) Systematická teologie I. Římskokatolická perspektiva. Brno/Praha, CDK/Vyšehrad, 1998. ISBN 80-85959-33-X.
 • Fries, H. Fundamental Theology. Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1996. ISBN 0-8132-0863-7.
 • Gallus, P.; Macek, P. (eds.). Teologická věda a vědecká teologie.. Brno: CDK, 2006. ISBN 80-7325-084-5.
 • Gallus, P.; Macek, P. Teologie jako věda.. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-121-5.
 • Gibelini, R. Teológia XX. storočia. Prešov: Vydavatel´stvo Michala Vaška, 1999. ISBN 80-7165-223-7.
 • Jan Pavel II. Fides et ratio. Praha,Zvon/České katolické nakladatelství, 1999.
 • Joest, W. Fundamentální teologie.. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-276-9.
 • Kasper, W. Theologie - součást naší doby. Praha: Fokus, Česká Křesťanská akademie, 1994. ISBN 80-85795-09-4.
 • Lang, A. Ježíš Kristus-vrchol zjevení. Olomouc, Velehrad, 1993.
 • Machula, T. Modely zjevení v klasifikaci Averyho Dullese SJ.. UNIVERSUM, č. 4,, 2006.
 • Noble, I. Po božích stopách.. Brno: CDK, 2004. ISBN 80-7325-053-5.
 • O´Collins, G. Fundamental Theology. Eugene (Oregon): Wipf and Stock Publishers, 2001. ISBN 1-57910-676-5.
 • Pospíšil, C. V. Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii.. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7195-001-7.
 • Rahner, K. Základy křesťanské víry. Svitavy, 2005. ISBN 80-86036-38-3.
 • Rusecki, M. et. al. (eds.). Leksykon Teologii Fundamentalnej. Krakov, "M".Lublin, 2002.
 • Říha, K. Fundamentální teologie v existenciálním horizontu myšlení.. Řím: Studie č. 122-123, 1989.
 • Schmidt-Leukel, P. Grundkurs Fundamentaltheologie. Eine Einführung in die Grundfragen des christlichen Glaubens. München: Don Bosco Verlag, 1999. ISBN 3-7698-1146-1.
 • Skalický, C. Teologia fondamentale Instituto superiore di teologia a distanza. Roma, Pontifica Univerzita Lateranense, 1992.
 • Skalický, K. Fundamentální teologie na Papežské lateránské univerzitě. Teologické texty, č. 3, 1993.
 • Skalický, K. Geneze koncilního dokumentu o Zjevení. Teologické Texty, č. 1, 2003.
 • Skalický, K. Hans Waldenfels: Kontextuelle Fundamentaltheologie. Teologické texty, č. 3, 1993.
 • Skalický, K. Politická teologie J. B. Metze pod lupou vstřícné kritiky.. Teologické Texty, č. 2, 2008.
 • Skalický, K. Radost a naděje. Kostelní Vydří, 2000. ISBN 80-7192-430-X.
 • Skalický, K. Současná křesťanská teologie aneb Pokus představit bohovědu přírodovědcům.. Teologické Studie, č. 2, 2002.
 • Skalický, K. Současná křesťanská teologie aneb Pokus stručně představit bohovědu.. UNIVERSUM, č. 1, 2004.
 • Skalický, K. Za naději a smysl. null. Praha, Zvon,/České katolické nakladatelství, 1996. ISBN 80-7113-150-4.
 • Štěch, F. Aby byl Boží lid světlem národů.. Universum 2/2006. roč. XVI, 2006.
 • Štěch, F. Originální svědectví Boží milosti. Život a dílo kardinála Roberta Avery Dullese.. Teologické Texty, č. 3, 2006.
 • Štěch, F. Společenství učedníků jako model církve v teologii kardinála R. A. Dullese.. Teologické studie, č. 3; České Budějovice., 2006.
 • Waldenfels, H. Kontextová fundamentální teologie. Praha, Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-407-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter