Course: null

« Back
Course title -
Course code KTEO/KOCDZ
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Svoboda Rudolf, doc. ThDr. Th.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
  • Class attendance - 42 hours per semester
  • Class attendance - 42 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination

Recommended literature
  • Franzen, August; Smékal, Bedřich. Malé církevní dějiny. 2. opravené a doplněné vydání. Praha : Zvon, 1995. ISBN 80-7113-119-9.
  • Halas, František X. Fenomén Vatikán : idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. ISBN 80-7325-034-9.
  • Jedin, Hubert; Dolista, Karel,; Jedin, Hubert. Malé dějiny koncilů. Praha : ÚCN Ústřední církevní nakladatelství, 1990.
  • Kadlec, Jaroslav. Dějiny katolické církve. Vyd. 3., přeprac. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1993. ISBN 80-7067-285-4.
  • Lane, Tony. A concise history of christian : completely revised and expanded edition. rev. ed. Grand Rapids, MI : Baker Academic, 2006. ISBN 0-8010-3159-1.
  • North, James B.; Procházka, Bohuslav; Matulík, Rostislav. Dějiny církve od Letnic k dnešku 9. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2001. ISBN 80-7255-029-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester