Course: null

« Back
Course title -
Course code KTEO/RSNS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vlčková Michaela, ThLic. Th.D.
Course content
- key situations of human life and their ritualization, the rule of rites de passage in archaic and traditional cultures and in contemporary culture - rituals and customs connected with pregnancy and childbirth in folk tradition, reflection of contemporary situation - the baptism, christening and rituals of the end of childbed - rituals and customs connected with death in folk tradition, reflection of contemporary situation - the funeral in church and secular form, transformation of burials and funeral rituals in the last century

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
- deal with the rule of key situations in human life, especially with birth and death and its expression in rituals - introduce the meaning of rituals of archaic and traditional cultures, but also in contemporary culture - deal with rituals of folk tradition and church rituals with relation to birth and death - reflection of the transformation of these rituals

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
-presentation of an essay from a specified literature - active presence at least 80%
Recommended literature
 • ADAM A. Liturgika, Křesťanská bohoslužba a její vývoj. praha, 2001.
 • FROLEC V. (ed. Čas života, rodinné a společenské svátky v životě člověka. Brno, 1985.
 • GENNEP A. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha, 1996.
 • LENDEROVÁ M., Rýdl K. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha, 2006. ISBN 80-7185-647-9.
 • MELKESOVÁ M. Adhiberi solent, qui compatres vocantur. Kmotrovství ve venkovském prostředí raného novověku na základě výzkumu chýnovské farnostiHistorická demografie 27/2003.
 • MELKESOVÁ M. Křtiny a úvod ve venkovském prostředí raného novověku, Historický obzor XI?XII/2003.
 • NAVRÁTILOVÁ A. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha, 2004. ISBN 80-7021-397-3.
 • NEŠPOROVÁ O. O smrti a pohřbívání. Brno, 2013. ISBN 978-80-7325-320-2.
 • STEJSKAL D., ŠEJVL J. Pohřbívání a hřbitovy. Praha, 2011. ISBN 978-80-7357-680-6.
 • VLČKOVÁ M. Žehnání matky, význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století. Praha, 2015. ISBN 978-80-7470-110-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Ethics in Social Work (2013) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher Education for Secondary Schools (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter