Course: Theory and Methodology of PE I - Swimming

« Back
Course title Theory and Methodology of PE I - Swimming
Course code KTS/7TM1P
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Štumbauer Jan, doc. PaedDr. CSc.
Course content
Information about lecture structure and control swimming 100 Front crawl (CR) and breaststroke (BR) Interpretation and technique training of front crawl, separated stretch 20m CR kick and arm stroke Breathing and whole stroke training CR, repetition stretch 20m, loosen down 20m BR Interpretation and technique training of backstroke (BC) repetition stretch 20m kick, arm stroke Technique training of backstroke, repetition stretch 20m, loosen down 20m stretch BR Speed development - repetition stretch 20m CR, BC, loosen down 20m stretch BR Technique correction CR, repetition stretch 20m CR, BC Technique correction BC, repetition stretch 20m CR, BC Starts and turns drill for CR, BC, BC technique development Repetition stretch 80m CR, 40m BC Repetition stretch 20m CR, BC, BR, repetition series 120m CR Technique correction CR, BC, speed development - CR Descendent series CR, 20m stretch BC Credit fulfilment requirement

Learning activities and teaching methods
Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Teaching has improved swimming of crawl, backstroke, basic turning and starts according to swimming rules, inform students about didactics technique in their teaching.
Absolvent of this subject is able to swim front crawl and backstroke in the prescribed limits.
Prerequisites
Elementary swimming skills

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Credit requirement: Discipline limits Men limits women 100m Front crawl 1:51,99 2:03,99 40m Backstroke 0:42,99 0:51,99 Front crawl and backstroke technique of the starts and turns. Active attendance in lectures
Recommended literature
 • Pravidla plavání a dálkového plavání. Praha: ČSPS..
 • Bělková,T. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK..
 • Císař, Václav. Volejbal : technika a taktika hry, průpravná cvičení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0502-8.
 • Čechovská, Irena; Miler, Tomáš. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • ČECHOVSKÁ,I., MILER,T. Plavání. Praha: Grada, 2001.
 • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky. 2. přeprac. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
 • Giehrl, J., Hahn, M.:. Plavání. České Budějovice: KOPP. 2005.
 • HOFER, Z. a kol.:. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum 2000.
 • Hofer, Zdeněk. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0169-9.
 • Kaplan, Oldřich; Buchtel, Jaroslav,; Zoula, Vojtěch. Didaktika volejbalu ve školní tělesné výchově. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Resch, J., Kunter, E. Jak se neutopit. Olomouc: Hanex..
 • Velenský, Michael. Basketbal : herní trénink - kondiční trénink - technika - taktika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-834-2.
 • Velenský, Michael. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1480-9.
 • Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš; Metelková, Taťána. Atletika : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie. I., Od kotoulu po přemet. Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester