Course: Theory and Methodology of PE II - Swimming

« Back
Course title Theory and Methodology of PE II - Swimming
Course code KTS/7TM2P
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Štumbauer Jan, doc. PaedDr. CSc.
Course content
Information about lecture structure and control swimming 100m breaststroke (BR), technique control and kick technique training with swimming board, correcting exercises, repetition front crawl (CR) Start of learning Butterfly stroke, kicking training, dolphin kick, preparatory exercises, Breaststroke - arm and kick work, 80m stretch CR BF stroke training, technique development, correction exercises, endurance development CR BF and BR stroke training, speed development - BR, CR BR and BF technique training - kick and arm stroke improving, underwater swimming, endurance development BF and BR starts training, BR and BF technique development Technique correction BR, BF, descendent series Technique improvement BF, BR, endurance development - CR Technique improvement BF, speed development BR, CR (each 20m changing) Technique improvement BF, BR, endurance development - interval training 80m Individual Relay repeatedly Technique improvement BF, interval training - BR, CR Credit fulfilment requirement

Learning activities and teaching methods
Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Inform students about butterfly stroke achieve correction, breaststroke, mastering turning and start according to the rules.
Absolvent of the subject is able to swim breaststroke and butterfly in prescribed limits
Prerequisites
elementary swimming skills

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Credit requirement: discipline limits men limits women 100m Breaststroke 1:54,99 2:05,99 40m butterfly 0:42,99 0:48,99 Starts and turns technique of breaststroke, backstroke, active attendance in lectures
Recommended literature
 • Pravidla plaván a dálkového plavání. Praha: ČSPS, 2002..
 • Bělková,T. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK..
 • Čechovská, Irena; Miler, Tomáš. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • ČECHOVSKÁ,I., MILER,T. Plavání. Praha: Grada, 2001.
 • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky. 2. přeprac. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
 • Giehrl, J., Hahn, M.:. Plavání. České Budějovice: KOPP. 2005.
 • HOFER, Z. a kol.:. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum 2000.
 • Hofer, Zdeněk. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0169-9.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Psotta, Rudolf. Fotbal : kondiční trénink : moderní koncepce tréninku, principy, metody a diagnostika, teorie sportovního tréninku. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0821-3.
 • Šafaříková, Jana. Házená : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0554-7.
 • Tůma, Martin; Tkadlec, Jiří. Házená : herní trénink - kondiční trénink - průpravná a herní cvičení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0219-3.
 • Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš; Metelková, Taťána. Atletika : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.
 • Votík, Jaromír; Zalabák, Jiří. Trenér fotbalu "C" licence : [učební texty pro vzdělávání trenérů okresních fotbalových svazů]. 3., upr. vyd. Praha : Olympia, 2007. ISBN 80-7033-962-4.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie. I., Od kotoulu po přemet. Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester