Course: Theory and Methodology of PE III - Swimming

« Back
Course title Theory and Methodology of PE III - Swimming
Course code KTS/7TM3P
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Štumbauer Jan, doc. PaedDr. CSc.
Course content
Repetition of breaststroke (BR) and front crawl (CR), butterfly (BF) and backstroke (BC) Underwater swimming, 4x 20 BF, 4x20 BC, 4x20 BR, 20x20 CR Endurance development - 4x200 CR interval 80 BR, loosen down CR Repetition- starts and turns technique training, correction of CR technique, 3x200CR Underwater swimming - 4x20m, 2x 40 BF, 2x40 BC, 3x40 BR, 3x 120 CR, endurance development CR 4x80 Individual relay (IR), endurance development 2x 10 min. swim 8x20 CR, endurance development - descendent series Underwater swimming 4x20m, control swimming 320m CR, 4x80 BR, loosen down CR 4x80 IR, 2x280 CR, 2x100 BR Relay swimming, descendent series BR, descendent series CR Technique correction, speed development, 360 CR Underwater swimming, 360 CR, 2x200 CR 12x 20 CR, 2x 360 CR, 10 min CR Fulfillment of credit requirements

Learning activities and teaching methods
Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Following 1st and 2nd semester to development the conditional ability, correction and technical development, inform students about problems of the applied swimming.
Absolvent of this subject is able to swim middle distances by the front crawl and is able to swim underwater prescript distance.
Prerequisites
PLA2

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Discipline limit Women limit Men 400 Freestyle 8:34,99 7:54,99 Underwater swimming 25m 30m Active attendance at lectures
Recommended literature
 • Pravidla plaván a dálkového plavání. Praha: ČSPS, 2002..
 • Bělková,T. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK..
 • Čechovská, Irena; Miler, Tomáš. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • ČECHOVSKÁ,I., MILER,T. Plavání. Praha: Grada, 2001.
 • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky. 2. přeprac. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
 • Giehrl, J., Hahn, M.:. Plavání. České Budějovice: KOPP. 2005.
 • HOFER, Z. a kol.:. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum 2000.
 • Hofer, Zdeněk. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0169-9.
 • Hoch, M. Teorie a didaktika plavání, SPN, Praha. 1983.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Kysel, Jiří. Florbal : kompletní průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3615-0.
 • Resch, J., Kunter, E. Jak se neutopit. Olomouc: Hanex..
 • Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš; Metelková, Taťána. Atletika : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie. I., Od kotoulu po přemet. Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2000.
 • Zlatník, David; Vancl, Karel. Florbal : učebnice pro trenéry. 1. vyd. Praha : Česká obec sokolská, 2001. ISBN 80-86402-03-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester