Course: Athletic conditional training

« Back
Course title Athletic conditional training
Course code KTS/KACK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kursová Vlasta, PhDr. Ph.D.
Course content
Lectures and seminars: Informative meeting, principal subject explication. Athletic exercise in a gymnasium. Development of condition by the help of swimming. Development of action and reaction velocity. Development of pertinacity, outdoor warming - up. Ability " hurdle" course (testing), circular training. Development of condition by the help of other sports. Athletic work outdoor Forced athletic alphabet, development of high - speed pertinacity (lag training). Block education: trip by bicycles (cycling). Development of general pertinacity. Block education: baseball. Development of acceleration, speed, high - speed pertinacity, ability.

Learning activities and teaching methods
Demonstration, Skills training, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Development condition aspect of personalities by the help of athletic training, usage universal also non-traditional forms. - Application athletic activities and skills except stadium - free terrain, wood, - Athletic activities by games form with sight content for school education, - Athletic games outdoor (runner, jump, throw), boosting outdoor, - Athletic sports outdoor- preparation cross - country run, - Athletic in school gymnasium, - Creation chamber plays and kinetic activities for an hour outdoor, in school gymnasium and on stadium.
Theoretic knowledge athletic activities and skills out stadium, knowledge games activities.
Prerequisites
Knowledge games kinetic activities, basic athletic kinetic abilities.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Systematic student observation

Active attendance at lessons. Managing of principle rules of sport games.
Recommended literature
 • Blahutková,M.,Pavlínková,Z.:. Využití netradičního nářadí v hodině tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ. Brno:CDVU MU. 1999.
 • Fejtek,M.:. Atletika v 1.-4. ročníku základní školy. Hradec Králové: PF. 1994.
 • Hogenová, A.:. Kvalita života a tělesnost. Praha : Karolinum. 2002.
 • Choutková,B. a kol.:. Běhej - skákej - házej. Praha:Olympia. 1997.
 • Choutková,B., Fejtek,M.:. Atletika pro 5.-8. ročník základní školy. Praha: SPN. 1991.
 • Knížetová,V., Kos,B.:. Strečink, relaxace, dýchání. Praha:Olympia. 1989.
 • Koman,M. a kol.:. Raabík: náměty pro tvořivé vyučování na 1.stupni ZŠ. Praha: Raabe. 1999.
 • Luža,J.:. Technika atletických disciplín. Brno:Masarykova univerzita. 1995.
 • Marková, Z.:. Pohybové hry do tříd a družin. Praha : Grada Publishing. 2005.
 • Mazal, F.:. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex. 2000.
 • Metelková,T. a kol.:. Atletika. Praha: NS Svoboda. 1998.
 • Neuman, J.:. Dobrodružné hry v tělocvičně. Praha : Portál. 2001.
 • Rubáš,K.:. Pohybové hry. Plzeň,: ZČU. 1997.
 • Rubáš,K.:. Základní atletické disciplíny. Plzeň: ZČU. 1996.
 • Sedláček,J. a kol.:. Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika. Bratislava: UK. 2003.
 • Válková,H.:. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex. 1995.
 • Vilímová,V. a kol.:. Didaktika atletických disciplín. Brno: MU. 1997.
 • Vindušková,J.:. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia: ČAS. 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer