Course: Methodic of Physical and Sport Games

« Back
Course title Methodic of Physical and Sport Games
Course code KTS/MPHK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tlustý Tomáš, PhDr. Ph.D.
Course content
Lectures: History and development of sport games Characteristic of sport games. Rise and development of sport games. Basic dividing of sport games. Play activity, play terms, play situations. Classification of sport games. Different dividing of sport games. Action competition and its division, partitions and phase, game. Conception of a particular play achievement. Conception of a collective play achievement. Didactical controlled styles in games. Didactical forms. Revision of subject matter. Credit hour. Seminars Rules of sport games. Didactical activity of a teacher. Diagnostic technology in games. Registered sighting, under consideration, testing in sport games. Competitions in games. Specification, control, competitive systems. Free topic. Psychological role of a coach in an educationally educational process. Methodical - organizational forms of work in games. Cooperation work in games. Graphic recording. Role of an educator in games. Philosophy of kinetic games. Credit hour.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Subject includes traditional games - volleyball, basketball, handball, football and their alternative forms, bases rules and methodology practice. Complexity information is established education new actual sports and kinetic games.
Knowledge rules choice sports and kinetic her. Practical encompassment basic games system choice sports and kinetic her.
Prerequisites
Theoretic knowledge. Application kinetic and sports games in practice.

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment, Systematic student observation

Active attendance in lectures and seminars.
Recommended literature
 • Dobrý, I. (1977). Didaktika sportovních her. Praha: SPN.
 • Dobrý, L., & Semiginovský, B. (1998). Sportovní hry, výkon a trénink. Praha: Olympia.
 • Hondlík, J., Kouba, V., & Řepka, E. (1992). Sportovní a pohybové hry na I. stupni základní školy. České Budějovice: JU PF.
 • Mazal, F. (1991). Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku. Olomouc: Hanex.
 • Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.
 • Neuman, J. (2000). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál.
 • Nevrlý, M. (2000). Karpatské hry. Liberec: Skauting.
 • Perič, T. (2004). Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada.
 • Rovný, M., & Zdeněk, D. (1982). Pohybové hry. Bratislava: SPN.
 • Rubáš, K. (1997). Pohybové hry. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity.
 • Šebrle, Z. (1997). Méně známé pohybové hry. České Budějovice: Pedagogické centrum.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer