Course: Physical education for preschool education and Methodology I

« Back
Course title Physical education for preschool education and Methodology I
Course code KTS/MTVK1
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Fišerová Petra, Mgr.
  • Kursová Vlasta, PhDr. Ph.D.
Course content
Lessons: 1. - 4. Health of life. Movement and Health of life. Physical education. Kinetic learning. Kinetic learning and development of life. Principles in physical education. Methods in physical education. Didactic way in physical education. Communication. Physical skills. Physical abilities. Physical skills in water. Practical excercises: 1. - 4. Swimming and breathing. Jump into the water. Games in water. Breaststroke swimming style. Swimming style - crawl. Swimming style - swim backstroke. Swimming under water. Help a tired swimmer

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Physical education in system of preschool education.
Orientation in problem of physical education for preschool education.
Prerequisites
Knowledge of the principles for teaching of preschool education.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Test

Active participation in teaching. Be acquainted with basic physical skills in the water. Seminar project.
Recommended literature
  • Čechovská, I., & Miller, T. Plavání.. Praha: Grada., 2008.
  • Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy.. Praha: Pedagogická fakulta UK., 2000.
  • Dvořáková, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání.. Praha: Raabe., 2009.
  • Mandzák, P. Nácvik plaveckých spôsobov v praxi.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela., 2011.
  • Opravilová, E. Předškolní pedagogika.. Praha: Grada., 2016.
  • Pacholík, V., Vlčková, I., & Blahutková, M. Halliwickova metoda plavání.. Brno: Masarykova univerzita., 2009.
  • Průcha, J. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.. Praha: Wolters Kluwer., 2016.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter