Course: Physical education for preschool education and Methodology II

« Back
Course title Physical education for preschool education and Methodology II
Course code KTS/MTVK2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Fišerová Petra, Mgr.
 • Kursová Vlasta, PhDr. Ph.D.
Course content
1 - 6: Physical and psychomotor games indoor, basic locomotion activities, basic no locomotion activities, basic gymnastic, gymnastics games, health physical education, music and rhytms activities, ball games. Activities for coordination of movement, activities for orientation, athletics games, physical games outdoor, health physical education outdoor, tourism, activities in spring, summer, autumn, winter.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Theoretical knowledge and practical skills to the realization of physical activity for preschool children. Physical activities indoor and outdoor.
Practice in realization of physical activities for preschool children.
Prerequisites
Knowledge of the principles for teaching of preschool education. Knowledge of the principles of physical education.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Didactic test, Student portfolio analysis

Active participation in teaching. Seminar project. Seminar project: Physical education in preschool (two hours).
Recommended literature
 • Blahutková, M., & Jonášová, D. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice.. Brno: Masarykova univerzita., 2009.
 • Blahutková, M. a kol. Psychomotorická terapie.. Brno: Masarykova univerzita., 2009.
 • Dvořáková, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání.. Praha: Raabe., 2009.
 • Hoškovcová, B. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy: pro studující FTVS UK.. Praha: Karolinum, 2007.
 • Neuman, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly.. Praha: Portál., 2003.
 • Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.. Praha: Portál., 2007.
 • Neuman, J. Dobrodružné hry v tělocvičně.. Praha: Portál., 2001.
 • Pechová, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami.. Praha: Portál., 2009.
 • Petillon, H. 1000 her pro školy, kroužky a volný čas.. Brno: Edika., 2013.
 • Zapletal, M. Hry v terénu, drobné tělocvičné hry.. Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka., 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer