Course: Regeneration II

« Back
Course title Regeneration II
Course code KTS/SMU2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kursová Vlasta, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Massage removing tiredness applied to lower extremities from the front. Passive movements in talar, knee, hip joint. 2. Extension and unblocking of muscular groups on the lower extremity. Feet and finger massage. 3. Revision lesson. Practice of a sport massage removing tiredness in the area of a chest. 4. Massage in the area of a stomach. Back and neck massage. 5. Massage removing tiredness of an upper limb. 6. Demonstration of passive movements in joints on upper limbs. 7. Palm massage. General massage removing tiredness. 8. Cosmetic massages removing tiredness in facial parts. 9. Demonstration of the massage of the hairy head part. 10. Demonstration of a reflective feet massage. 11. Massage according to particular needs. 12. Massage according to particular needs. 13. Points of pressure. 14. Auto massages removing tiredness.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring, Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Join on subject Regeneration I. Translation theoretic knowledge and facilities to the practice (ability apply in the appropriate manner partial of regeneration procedures near heterogeneous patronage, use single technician in school conditions, possible contra - indication). Appropriation countries massage removing fatigue (back, neck, lower limbs from behind, lower limbs from the front, passive movements in joints, chest, and abdomen). Application total massage near children school age practically. Familiarization with cosmetic massage and appropriation basic masseur touches. Bases fascination and taping. Auto massage (theory, practice). Bases acupressure in the area open hand and soles (theory, practice). Information on standard of regeneration instrument.
Knowledge basic forms, methods and instrument complex regeneration. Practical mastered sports massage removing fatigue in the area chest, abdomen, upper limbs. Auto massage.
Prerequisites
Theoretical knowledge. Application sports massage removing fatigue in practice.
KTS/SMU1

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Systematic student observation, Combined exam

Appropriation and practical mastered basic masseuse touches in the area: chest, abdomen, upper limbs (inclusive passive and active movements), faces, and hairy parts head. Auto massages lower limbs.
Recommended literature
 • ALTER, M. J.:. Science of flexibility. Champaign: Human Kinetice, 1996.
 • ALTER, M. J.:. Strečink. Praha: Grada, 1999.
 • ČERMÁK, J., CHVÁTALOVÁ, O., BOTLÍKOVÁ, V.:. Záda už mě nebolí. Praha: Sojka a Vašut, 1992.
 • ČIHÁK, R.:. Anatomie 1. Praha: Grada, 2001.
 • ČIHÁK, R.:. Anatomie 2. Praha: Grada, 2002.
 • ČIHÁK, R.:. Anatomie 3. Praha: Grada, 2007.
 • HALADOVÁ, E. A KOL.:. Léčebná tělesná výchova. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997.
 • HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L.:. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPZ, 1997.
 • HOŠEK, P.:. Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. Plzeň: ZČU, 1996.
 • Janda, V.:. Funkční svalový test. Praha : Grada Publishing. 1996.
 • KUČERA, M., DYLEVSKÝ, J. A KOL. :. Sportovní medicína. Praha: Grada 1999.
 • KVAPILÍK, J.:. Teorie a praxe sportovní masáže. Praha: UK 1992.
 • MÁČEK, M., MÁČKOVÁ, J.:. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: MU, 1997.
 • MILLER, M.:. Učební texty masáže a regenerace. Praha: Socioprint, 1991.
 • Rokyta, R., Šťastný, F.:. Struktura a funkce lidského těla. Praha: Tigis. 2002.
 • THOMAS, J. R. & NELSON, J. K.:. Research Methods in Physical Activity. Champaign: Human Kinetice, 1996.
 • TICHÝ, M.:. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: Triton, 2000.
 • TINTĚRA, A. J., KVAPILÍK, J.:. Zdravotní propedeutika. Praha: UK, 1985.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in health education (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer