Course: Financial Analysis and Planning

« Back
Course title Financial Analysis and Planning
Course code KUF/FINAP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zdeněk Radek, Ing. Ph.D.
Course content
Basic concepts of financial analysis. Subject of financial analysis. Users of financial analysis. Sources of information. Objectives and areas of financial analysis . Methods of financial analysis. Indicators and their classification. Systematization of economic indicators. Indicators systems - arrangement and structure. Methods of decomposition indices and differences of synthetic indicators. Functional, logarithmic and gradual method. Index theory. Indices and differences of values. Classification of indices. Decomposition of individual composite indices and aggregate indices. Shift-share analysis. Economic inequalities. Ratio analysis of financial indicators. Financial funds. Profitability. Activity. Indebtedness. Liquidity. Market indicators. Economic and market value added. EVA entity. EVA equity. Long-term financial planning. Prognosis of sales. Planning of investment activity. Planning of long-term financial resources. Cash flow planning. Short-term financial planning. Planning of revenues, costs and profits. Short-term liquidity planning. Planning of property and financial structure. Intercompany benchmarking methods. Univariate and multivariate comparative methods. Graphical representation. Methods for determining weights of criteria. Business development assesment. Single-factor and two-factor production function. Static and dynamic production function. Labour productivity and asset efficiency. Average and marginal efficiency of production factors. Substitution of production factors. Proportioning of costs. Cost types. Break-even points. Nonlinear progress of costs and revenues. Operating leverage. Financial leverage. Total leverage. Analysis of the cost/revenue ratio. Cost/revenue ratios and their relationships. Influence of cost/revenue ratio and volume of production on the dynamics of costs and profit. Classification models and methods. Predictive and diagnostic models. Classification procedure. Discriminant analysis. Nearest neighbours method. Assessing the quality of the classification models.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), E-learning, Individual preparation for exam
 • Class attendance - 42 hours per semester
 • Preparation for exam - 54 hours per semester
 • Preparation for classes - 42 hours per semester
 • Preparation for credit - 30 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the subject is to deepen the topics taught in the bachelor's course of financial analysis. After completing the course, the student is able to master the methods of financial analysis and planning and has skills in the calculation and evaluation of economic indicators and their use in financial management and decision making.
Students understand the principles of financial analysis and financial reporting. They are able to perform methods of financial analysis.
Prerequisites
Knowledge of financial analysis in the scope of bachelor study.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Test

Credit Requirements: Successful completion of two tests (min. 50% in average, without correction). Elaboration of tasks. Examination Requirements: Knowledge of theory within the scope of the mentioned categories. A <90 - 100 %> B <80 - 90 %) C <70 - 80 %) D <60 - 70 %) E <50 - 60 %) F <0 - 50 %)
Recommended literature
 • Giroux, G. Financial Analysis: A user approach. Hoboken: Wiley, 2003. ISBN 0-471-22990-3.
 • Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
 • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. Statistika pro ekonomy (8th ed.). Kapitola Statistické srovnávání ekonomických jevů.. Praha: Professional Publishing, 2007.
 • Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění - základní metody a postupy (3rd ed.). Kapitola Metoda ekonomické přidané hodnoty.. Praha: Ekopress, 2011.
 • Sedláček, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011.
 • Střeleček, F. Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. Monografie.. České Budějovice: EF JU, 2007.
 • Střeleček F. Stupně efektivnosti nákladů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2004.
 • Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009.
 • Zdeněk, R. Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů. České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-611-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Accounting and Financial Management (3) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter