Course: Bookkeeping on PC

« Back
Course title Bookkeeping on PC
Course code KUF/UPC
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hlaváčková Hana, Ing.
Course content
1. Developmental phases of computer support in management, characteristics of complex integrated IS, architecture IS / ICT 2. The basic structure of software products for management control and decision-making 3. Systems ERP 4 .Use of ERP systems in business 5. Management of the supply chain - evidence of customers and suppliers, placing orders 6. Purchase of inventory, inventory control, inventory management 7. Production 8. Distribution, creating price lists 9. Accounting - entering accounts, processing of accounting documents 10. Evidence of labour and wages 11. Management of property 12. Payments, communication with the bank 13. Processing of financial statements

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint students with the course of data processing within a comprehensive enterprise information system
Students learn computer technology at accounting processing, legal regulations of keeping accounts on computer, content, form, demonstrativeness and transmission of accounting records, software manual , criterion of evaluation of accounting softwares.
Prerequisites
Scope is conditional subject Principles of Accounting

Assessment methods and criteria
Oral examination

Teaching Methods: - presentation - consultation Evaluation Methods: - practical examination (using a computer)
Recommended literature
  • České účetní standardy.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění poslední novely č. 221/2015 Sb.. 2015.
  • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
  • Gála, L., Pour, J., & Toman, P. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-2615-1.
  • Kol. autorů. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021. Olomouc: ANAG, 2021.
  • Kol. autorů. Meritum Mzdy 2017. Praha, Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7357-749-0.
  • Louša, F. Zásoby. Grada, Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4115-4.
  • Prudký, P., Lošťák, M. Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. ANAG, Praha, 2017, 2017. ISBN 978-80-7554-063-8.
  • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2016.. Olomouc: ANAG, 2016.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Accounting and Financial Management (3) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agribussines (2014) Category: Agriculture and forestry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter