Course: Authorial book

« Back
Course title Authorial book
Course code KVV/AUK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vojtová Vilhelmová Lenka, doc. akad. mal.
Course content
The content of the seminars: 1. Objectives of the seminar Semester work, analysis of samples. Second Sketching A4, regular consultations. 3. Selection of concept books, graphic, painting or book object. 4. Selection and preparation of materials. 5. Preparation Maquette books. 6. Start the implementation itself. Consultation. 7. Work on the implementation of the book. Continuous photographic documentation. 8 to 10 Work on implementing books. Consultation. 11. Finishing the cover, endpapers, sewing. Consultation. 13. Finally, the completion of semester work. 14. Evaluation, analysis, semester work, including sketches, models and photographs Ongoing consultation and control outputs.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Graphic and art activities
Learning outcomes
Interpretattion of the Fondation of Book History, with the Discussion and Analysis of contemporary Problems.
Evaluation of Realization
Prerequisites
Seminar + test + graphic art work

Assessment methods and criteria
Analysis of creative work (musical, visual, literary), Combined exam

Practical and digital presentations. PC skills. Teaching aids: A3 sketchbook, PC, graphic and typographic equipment.
Recommended literature
  • Aydová,Sara- Cave, Roderick. Knihy - přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky Alias Press s.r.o. Bratislava 2015. ISBN: 978-80-7529-021-2.
  • BALEKA, Jan. Výtvarné umění. Academia, 1997, 429 str..
  • Castleman, Riva. A Century of artists books. New York: The Museum of Modern Art, 1994. ISBN 0-87070-152-5..
  • Grapheion. Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru - 3.-4./1999. Středoevropská galerie a nakladatelství pro sdružrní Inter-Kontakt-Grafik. ISSN: 1211-6890..
  • KHEL, Richard. Papír všude a se vším. Mladá Fronta, 2007, 402 str..
  • KOCMAN, H. Jiří- ČINČERA, Jan. Český průvodce japonským knihařstvím. Kójiko Ikegani , JMK-Self- Edition, Brno-Praha, 1988-89..
  • KOCMAN, H. Jiří. Japonské tradiční knihařství. Kroměříž, 1998, 25 str..
  • KOCMAN, H. Jiří. Médium papír. Vysoké učení technické v Brně, 2000, 87str..
  • WIGAN, Mark. Vizuální myšlení /Umění ilustrace/. Computer Press a.s. 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter