Course: Didactics of art education

« Back
Course title Didactics of art education
Course code KVV/DVVP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 4
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Řepa Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The objectives of art education and art teacher personality. 2. History and contemporary conceptions of art education. RVP. Theoretical and methodological sources of art education. 3. Ontogenesis of artistic expression and creative growth. 4. The types of art activities for the first grade of primary school. 5. Expression of imagination. 6. Creative experimentation. 7. Visual studying of reality. 8. Preparing of the art lesson. 9. Evaluation of creative expression. 10. Color in art education. 11. Project methods in contemporary art education. 11. Art typology. Approaches of art education, artefiletics art therapy. 12. Project teaching and gallery education methods.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Graphic and art activities
Learning outcomes
The seminar reflects the basic didactic and methodological issues in the field of art education theory and provides a gradational formation of competencies for creative and educational activities in art education practice at the primary school.
Students will acquire a comprehensive didactic and methodological knowledge for their teaching practice in art education at the primary school.
Prerequisites
Crucial subjects: Culture of plastic arts (KVV/VÝKP) Drawing (KVV/KREP) Painting (KVV/MALP) Applied graphics and fonts (KVV/UGPP) Spatial and applied creation (KVV/PUTP or KVV/PTP) Completion of prerequisite seminars and active approach to the subject topics.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Seminar work

Successful completion of the final examination, testing good orientation in the theory of art education, complex didactic preparedness and ability of the knowledge transfer into the practice. Before the main examination, the student submits the seminar work, focused on expanding his/her own preparatory portfolio, reflecting the experience from teaching practice.
Recommended literature
 • BABYRÁDOVÁ, Hana:. Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-705-4.
 • BROŽEK, Jaroslav:. Výtvarná výchova a barva. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2003, ISBN 80-704-4494-0.
 • DAVID, Jiří:. Století dítěte a výzva obrazů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978 -80 -210 -4593 -4.
 • FULKOVÁ, Marie:. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
 • HORÁČEK, Radek:. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.
 • HOSMAN, Zdeněk:. Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: PF JU, 2007. ISBN 978-80-7394-001-0.
 • KARBUSICKÁ, Ludmila:. Výtvarná výchova a dítě (sestaveno z pozůstalosti A. Toufara). Praha: 1985.
 • LOWENFELD, Viktor a W BRITTAIN:. Creative and mental growth. 8th ed. London: Collier Macmillan, 1987, ISBN 00-237-2110-3.
 • READ, Herbert:. Výchova uměním. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967.
 • ROESELOVÁ, Věra:. Námět ve výtvarné výchově. Vyd. 1. Praha: Sarah, 1995, ISBN 80-238-3744-3.
 • SLAVÍK, Jan:. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8262-9.
 • SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, SLAVÍK, Jan, HAZUKOVÁ, Helena:. Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000. ISBN 80-7290-016-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter