Course: Experimental Graphics

« Back
Course title Experimental Graphics
Course code KVV/EG
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vojtová Vilhelmová Lenka, doc. akad. mal.
 • Divišová Olga, Mgr.
 • Příhodová Nikola, Mgr.
Course content
Content of the exercise: 1. Introduction to subject matter and selection of topics, joint discussion 2. Discussion over presented concepts 3. Developing a concept, finding your own paths and techniques 4. Students are dedicated to research on the subject, including sketches, selection of techniques and materials 5. Start graphic work on projects 6-8. Discussion common and individual over partial results and reassessment of individual workflows 9. -10. Continuous evaluation of work over individual cycles 11. Completion of work and joint confrontation 12.-13. Discussions over the possibilities of installing and presenting artifacts Method of control: Correction

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Graphic and art activities
Learning outcomes
Implementation of free prints (minor cycles or individual prints) built on conventional or experimental approaches.
Ability to experiment with graphic techniques and forms of print in different materials of realization of free experimental graphics of gravure printing.
Prerequisites
No duties.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of creative work (musical, visual, literary)

Orientate yourself in graphic techniques and choose the right materials and equipment for your project from the perspective of a given topic.
Recommended literature
 • Monografie a katalogy současných českých a světových grafiků..
 • The Prints of Andy Warhol,Museum of Modern Art (New York), New York, 1990, ISBN: 2-86925-030-4..
 • BALEKA, Jan:. Výtvarné umění- výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5.
 • BOHÁČKOVÁ, Libuše , JŮZLOVÁ, Ilsa. Prchavý svět japonského dřevořezu, Cheb : Státní galerie výtvarného umění v Chebu, 1990, ISBN: 80-85016-25-7..
 • Drvota. Tvorba a osobnost.
 • ESCHER, M. C. Grafika a kresby, 2003, ISBN: 3-8228-2146-2 (brož.).
 • HAVRÁNEK, V., ROUS, J. Vladimír Boudník: mezi avantgardou a undergroundem,Gallery, Praha, 2004, ISBN: 80-86010-77-5..
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranici umění, Prostor, Praha, 1990, ISBN 80-85190-06-0 ..
 • Chalupecký, J. Umění dnes. Praha, NČVU. 1966.
 • KETNER, J.D.:. Andy Warhol, Phaidon, 2013, ISBN 9780714861586.
 • KOŘÍNEK, Ota. Sítotisk - serigrafie,Státní nakladatelství technické literatury,Praha, 1971..
 • KREJČA, A.:. Techniky grafického umění. Artia, Praha, 1988, 190 s..
 • KROUPOVÁ, Markéta. Axmann: barevník, Liberec: Oblastní galerie [L], 2009 ISBN: 978-80-85050-76-9..
 • KUDRNA, Miroslav. Česká grafika 20. století: ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha: SČUG Hollar, 1997, ISBN: 80-902405-0-X..
 • ODEHNAL, Antonín. Grafické techniky: praktický průvodce Brno: ERA 2005, ISBN: 80-7366-006-7..
 • OVČÁČEK, Eduard. Česká serigrafie,Ostravská univerzita, PdF, katedra výtvarné tvorby, Ostrava 1999, ISBN: 80-7042-158-4..
 • Panovski, J. Význam ve výtvarném umění.
 • RYBIČKA,Tomáš. Jiří John: grafika, Hradec Králové: Galerie moderního umění Hradec Králové ,1996, 80-85025-15-9..
 • ŠTOFKO, Miloš. Od abstrakcie po živé umenie, Slováry spol.s.r.o. Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8085-108-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -