Course: Dimensional work I - the concept of 3D objects

« Back
Course title Dimensional work I - the concept of 3D objects
Course code KVV/PTDU1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Divišová Olga, Mgr.
 • Lorenc Josef, Mgr. Dr.
Course content
1. Work with literature, creating a basic concept of content 2. Make a sketch drawing, plastic or in a graphics program 3. Implementation at a specified scale

Learning activities and teaching methods
Graphic and art activities
Learning outcomes
Creation and realization of the concept of spatial object, which will solve the currently specified topic of a wide range of applications, both traditional and non-traditional, creative practices in the field of sculptural works.
Creation of an object of sculpture from the very first roughs to visualization and its recessing to the space of architecture.
Prerequisites
No duties.

Assessment methods and criteria
Analysis of creative work (musical, visual, literary)

Individual work with literature. The ability to creatively apply acquired knowledge and skills in the field of spatial art and art theory
Recommended literature
 • Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Svaz československých výtvarných umělců, 1988. ISSN: 1210-5236..
 • Orbis pictus - Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporela, PLAY..
 • Projekty Petra Nikla Hnízda her (Galerie Rudolfinum 2000)..
 • Zahrada fantazie a hudby Aichi 2005..
 • DEMPSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN: 80-7209-402-5.
 • HAAS, F. Architektura 20. století. Praha: SPN, 1978..
 • KOUKOLÍK, F. Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum, 2003..
 • KRATOCHVÍL, P. Současná architektura a její témata. Praha:Paseka, 2011. ISBN: 978-80-7432-1210-8..
 • KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2329-7..
 • LIVIO, M. Zlatý řez: příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě. Praha: Argo, 2006. ISBN: 80-7203-808-7.
 • OSBORNE, R., STURGIS, D., TURNER, N. Seznamte se.. Teorie umění. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-370-3..
 • VANČÁT, J. Tvorba vizuálního zobrazení - Gnoseologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum, 2000. ISBN: 80-7184-975-8..
 • ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN: 80-04-25555-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter