Course: Dimensional work II - the concept of 3D objects

« Back
Course title Dimensional work II - the concept of 3D objects
Course code KVV/PTDU2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Divišová Olga, Mgr.
 • Lorenc Josef, Mgr. Dr.
Course content
1. Working with literature, creating a basic concept of content 2. Sketches drawing, plastic or in a graphics program 3. Implementation of a specified scale

Learning activities and teaching methods
Graphic and art activities
Learning outcomes
Creation and realization of the concept of spatial object, which will solve the currently specified topic of a wide range of applications, both traditional and non-traditional, creative practices in the field of sculptural works.

Prerequisites
No duties.

Assessment methods and criteria
Analysis of creative work (musical, visual, literary)

Individual work with literature. The ability to creatively apply acquired knowledge and skills in the field of spatial art and art theory.
Recommended literature
 • Orbis pictus - Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporela, PLAY..
 • Osobní stránka Petra Nikla. Dostupné z URL:< http://www.petrnikl.cz/> [23. 3. 2012]..
 • Projekty Petra Nikla Hnízda her (Galerie Rudolfinum 2000)..
 • Zahrada fantazie a hudby Aichi 2005..
 • DEMPSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN: 80-7209-402-5.
 • HOSMAN, Z.:. Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: JU. 2007.
 • KOUKOLÍK, F. Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum, 2003..
 • KRATOCHVÍL, P. Současná architektura a její témata. Praha:Paseka, 2011. ISBN: 978-80-7432-1210-8..
 • KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2329-7..
 • OLIČ, J. Tvrdohlaví:1987-1999. [katalog výstavy] Praha: Silver Screen, 1999. ISBN: 80-238-3863-6..
 • OSBORNE, R., STURGIS, D., TURNER, N. Seznamte se.. Teorie umění. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-370-3..
 • SÁNCHEZ VIDIELLA, A. Současná architektura. Praha: Slovart, 2007. ISBN: 978-80-7209-983-2..
 • VANČÁT, J. Tvorba vizuálního zobrazení - Gnoseologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum, 2000. ISBN: 80-7184-975-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer