Course: Spatial and applied art

« Back
Course title Spatial and applied art
Course code KVV/PUTK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Řepa Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to the spatial creation. 2. Relief - structural abstraction. 3. Spatial object from transparent plastic. 4. Pasted mask. 5. Spatial work with clay.

Learning activities and teaching methods
Graphic and art activities
Learning outcomes
Introduction to the materials and techniques of plastic expression. Modeling, texturing, designing. Creation of materials (paper, clay, wood, etc.) and applications of spatial art and in art education at the elementary school.
Students will acquire some basic skills and knowledge of the possibilities of spatial art with traditional and less conventional materials.
Prerequisites
Artistic skills acquired during the previous study (completing the prerequisites).

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis

Active participation in the seminar (at least 3 complete creative objects made during the seminar).
Recommended literature
 • CIKÁNOVÁ, K.:. Objevujte s námi tvar. Praha: 1995.
 • CIKÁNOVÁ, K.:. Oživlé předměty. Objektová tvorba ve výtv. i dram. výchově dětí MŠ. Metodické listy pro předškolní vzdělávání., Praha: RAABE, 2005.
 • DAVID, J.:. Hra a její duchovní tvar. in Ke kořenům oduševnělého tvaru. Symposium INSEA Ústí nad Labem 1998.
 • FIELL, CH.a P.:. Design of the 20th Century. Koln: Taschen, 1999.
 • FIELL, CH.a P.:. Design of the 21th Century. Koln: Taschen, 2003.
 • GARNIER, P.:. Co je prostorové umění? In Slovo písmo akce hlas. K estetice kultury technického věku. Praha: ČS, 1967.
 • KOHLOVÁ, M. A.:. 200 výtvarných činností. Praha: Portál. 2003.
 • KOLESÁR, Z.:. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP.
 • ROESELOVÁ, V.:. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2.
 • ROESELOVÁ, V.:. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.
 • ROESELOVÁ, V.:. Techniky ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-10.
 • UŽDIL, J.; ZHOŘ, I.:. Výtvarné umění ve výchově mládeže. Praha: SPN, 1964. ISBN 14-031-64.
 • ZHOŘ, I.:. Výtvarná výchova v projektech I. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1995.
 • ZHOŘ, I.:. Výtvarná výchova v projektech II. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer