Course: Free drawing

« Back
Course title Free drawing
Course code KVV/VKRU
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brožka Petr, MgA. Ph.D.
Course content
Content of seminars: 1. Introduction to the subject matter and its significance. 2.-3. Work on sketch material within assigned tasks 4-12. Finishing drawings based on sketch materials 13. Discussion of the results of the drawing works. Evaluation and self-reflection.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Graphic and art activities
Learning outcomes
The subject will be devoted to drawing techniques in their entirety. Students will be acquainted with the difference of the concept: drawing - sketch and drawing as a final art output.
The student is able to create the drawing as a self-contained and independent art project.
Prerequisites
No prerequisites.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Attendance: 80% A collection of sketch material and a set of final drawings in 70x100 cm format.
Recommended literature
 • Baleka, Jan:. Výtvarné umění, výkladový slovník. Academia, Praha 1997. s. 429 ISBN 80-200-0609-5.
 • Bronovski, J. Vzestup člověka..
 • CONSTANCE, Diana. Jak kreslit lidské tělo: anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice. České vyd. 1. Praha: Svojtka & Co., 2002. 128 s. Příručka výtvarníka. ISBN 80-7237-565-2..
 • Drvota, J. Tvorba a osobnost..
 • Hošková, S. Současná kresba..
 • Chalupecký, J. Umění dnes..
 • Panovski, E. Význam ve výtvarném umění..
 • Rusek, L. Umění kresby.Olomouc 2003.
 • Teisig, K. Techniky kresby..
 • Valoch, Jiří:. Milan Bočkay. Prešov, Vydavatelstvo Michala Vaška, 2005. ISBN: 80-7165-538-4..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter