Course: Adequate movement regime in specific population

« Back
Course title Adequate movement regime in specific population
Course code KZV/APRNK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Schuster Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Transformace Self - vymezení transformačního kontinua. 2. Odborná terminologie v oblasti pohybových aktivit, její využití v české a zahraniční odborné literatuře. Názvosloví. 3. Zadání semestrálního úkolu. Specifika preadolescentního a adolescentního období. 4. Procvičování odborné terminologie v pohybových režimech. 5. Metody a zásady pohybového zatížení. Bezpečnost a úrazová zábrana. 6. Organizace a vedení. Vyučovací styl. 7. Výběr metody na základě analýzy edukační situace. Specifika edukanta a volba metod. 8. Plánování. Informační exploze a edukační realita. Výběrovost. Analýza nových vědeckých poznatků v oblasti pohybových aktivit a jejich didaktická interpretace. 9. Pole sociálního učení v adekvátních pohybových režimech. 10. Didaktické prostředky v aplikaci adekvátních pohybových režimů - pomůcky, modely, media. 11. Prevence. Prevence nejčastějších onemocnění. Práce, pracovní podmínky a jejich vliv na zdraví. 12. Pozitiva a negativa výchovných norem, problematika ideálu, vzoru v pohybových režimech. 13. Interkulturní rozdíly. Sociálně-kulturní aspekty. Hodnoty, postoje a předsudky z hlediska pohybových aktivit. 14. Test.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
The aim of the subjekt is to impart to students knowledge and skills of base od motor leasing and active life style in the context to human health support, to džine the role of adequate movement regim in human life.
Pedagogical support of adequate movement regime in specific population
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview, Test

Active partitipation in leasing process and in seminars. Semestral thesis on topic Design of adequate movement regime for individuals with specific Leeds. Succesfull examination in the subjekt.
Recommended literature
 • BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M.:. Pojď si s námi hrát a cvičit. Č. Budějovice: KHS, 1999.
 • BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M.:. Rodiče, pojďte si s námi hrát a cvičit. Č. Budějovice: KHS, 1999.
 • BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M.:. Sedím, sedíš, sedíme. Č. Budějovice: KHS, 1999.
 • FRÖMEL, K., NOVOSAD, J. & SVOZIL, Z.:. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Fakulta tělesné kultury, 1999.
 • KREJČÍ, M.:. Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. Č. Budějovice: JU, 2010. ISBN 978-80-7394-239-7.
 • KREJČÍ, M.:. Factors of Self-control and Self-Esteem in Overweight Reduction. Č. Budějovice: JU, 2008.
 • KREJČÍ, M.:. Hodnota a podpora zdraví. In Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-930-8.
 • KREJČÍ, M.:. Krok k výchově, krok ke zdraví. I. díl Výchova ke zdraví a prevence obezity. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • KREJČÍ, M.:. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. Č. Budějovice: INCA, 1999.
 • KREJČÍ, M.:. Výchova ke zdraví - strategie výuky duševní hygieny ve škole. Č. Budějovice: JU, 2011.
 • MUŽÍK, V. & KREJČÍ, M.:. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 1997.
 • SCHUSTER, J.:. Krok k výchově, krok ke zdraví. III. díl Úprava stravovacích návyků v prevenci nadváhy a obezity na ZŠ a adekvátní pohybové aktivity. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • STUCHLÍKOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, L., KREJČÍ, M., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J.:. Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter