Course: Dental Hygiene Education

« Back
Course title Dental Hygiene Education
Course code KZV/DHK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pospíšilová Michaela, Mgr. DiS.
Course content
1. Definition of basic terms related to dental hygiene 2. Histology, embryology and morphology of denture 3. Oral ecosystem, pathogenic properties of oral microorganisms 4. Construction of periodontal and types of denture diseases Periodontitis 5. Nutrition 6. Oral hygiene - basic guidance, use of dental aids 7. Preventive dental care programs for different age groups 8. Effect of oral hygiene on the overall condition of an organism. 9. Methods and procedures for oral hygiene, including the implementation of effective modern methods of care 10. Creating educational program focused on education in dental hygiene 11. Analysis of the questionnaires 12. The presentation 13. The presentation 14. Credits.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Projection
Learning outcomes
Dental hygiene education to the promotion of oral health and performance in the oral cavity. Students will learn methods to control and prevent dental disease and to help individuals and population groups to obtain and maintain optimum oral health in all age groups. Course topics are linked to human principles of pedagogy and education.
Student knows methods to obtain and maintain optimum oral health in all age groups.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview, Seminar work

90% presence in seminars, submission of seminar work, creating educational program focused on education to dental hygiene
Recommended literature
 • další podle pokynů vyučujícího.
 • Botticelli, T., A.:. Dentální hygiena, teorie a praxe. Praha: Quintessenz, s.r.o, 2002.
 • Broukal, Z., Jarolímková S.:. Aby zuby nebolely. Praha: EB, 2002.
 • Čierny, M., Kovaľová E.:. Orálna hygiena I. Pavol Šidelský: Akcent Print, 2006.
 • ČIHÁK, R.:. Anatomie 2. Praha: Grada, 2002.
 • Kilián, J.:. Prevence ve stomatologii. Praha: Galén, 1999.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.:. Vývojová psychologie. Grada, Praha 2006..
 • Marthaler, M., T.:. Škody na chrupu jsou zamezitelné aneb jak si udržet zdravé zuby. Profimed, s.r.o, 1999.
 • Sinělnikov, R. D.:. Atlas anatomie člověka. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965.
 • Votrubová, M.:. Základy paradontologie v poznámkách. Praha: Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky..
 • Zounarová, Z.:. Zdravý úsměv. Era - nakladatelství, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer