Course: Didactic of the health education for educationalists

« Back
Course title Didactic of the health education for educationalists
Course code KZV/DIVNK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kastnerová Markéta, MUDr. Ing. Bc. Ph.D.
 • Řepka Emil, doc. PaedDr. CSc.
Course content
Lectures: 1. Mastering of didactics to health education in a view of tutorship in different age periods. Ontogenetic physiological - psychological specialities regarding upbringing to health. 2. Curriculum data for educationalists with a context of health education. 3. Specials and methodics of individual work and work in group. Didactic organizational forms. 4. Integration of concrete paradigmas and methods in upbringing to health. 5. Actively methods of education in upbringing to health. 6. Didactical and psychological games. 7. Problem teaching - learning by doing. Dramatic upbringing. 8. Recources for upbringing to health. 9. Teaching materials. Accessible information sources. 10. Diagnostics of education process and of skills. 11. Evaluation of European and national programme " Health 21." 12. Philosophy of partial tutorial aims, option of fit forms and methods in education. 13. - 14. Motivation to health in educational profession (assesment of evaluation criterias). Seminars: 1. Philosophy of workshops. 2. Processing of design of students project. 3. Conceptual participation on regional policies of the Programme Health 21. 4. Terms "didacte", "didaskain". Components of the educational process in the area of human health supports. 5. Philosophy of health - character, purposes and resources. Sense and finality of the education to health. 6. Drive and verification of educational process. 7. Didactical fundamentals and principles. 8. Effectiveness and effects in health education. Effects short - term and long - term. 9. Ethics and upbringing to health. Development spiritual health in child. Waldorf ś pedagogy. 10. Inductance and deduction. 11. Actively method in education to upbringing to health 12. Organizational forms doctrinal of the process - head - on, associated, particular. 13. Prevention. Intercultural differences. Social cultural aspects. Funds, bearings and prejudices. 14. Test.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
The aim of the subjekt is to master the base of health education didactic in educational kontext.
Didactoc competences in educational profession
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview, Test

Active partitipation in learning process and in seminars. Semestral thesis. Succesfull examination in the subjekt.
Recommended literature
 • BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M.:. Pojď si s námi hrát a cvičit. Č. Budějovice: KHS, 1999.
 • BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M.:. Rodiče, pojďte si s námi hrát a cvičit. Č. Budějovice: KHS, 1999.
 • BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M.:. Sedím, sedíš, sedíme. Č. Budějovice: KHS, 1999.
 • FRÖMEL, K., NOVOSAD, J. & SVOZIL, Z.:. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Fakulta tělesné kultury, 1999.
 • KREJČÍ, M.:. Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. Č. Budějovice: JU, 2010. ISBN 978-80-7394-239-7.
 • KREJČÍ, M.:. Factors of Self-control and Self-Esteem in Overweight Reduction. Č. Budějovice: JU, 2008.
 • KREJČÍ, M.:. Hodnota a podpora zdraví. In Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-930-8.
 • KREJČÍ, M.:. Krok k výchově, krok ke zdraví. I. díl Výchova ke zdraví a prevence obezity. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • KREJČÍ, M.:. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. Č. Budějovice: INCA, 1999.
 • KREJČÍ, M.:. Výchova ke zdraví - strategie výuky duševní hygieny ve škole. Č. Budějovice: JU, 2011.
 • MUŽÍK, V. & KREJČÍ, M.:. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 1997.
 • SCHUSTER, J.:. Krok k výchově, krok ke zdraví. III. díl Úprava stravovacích návyků v prevenci nadváhy a obezity na ZŠ a adekvátní pohybové aktivity. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • STUCHLÍKOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, L., KREJČÍ, M., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J.:. Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer