Course: Dramatics Education

« Back
Course title Dramatics Education
Course code KZV/DVNK
Organizational form of instruction Lesson + Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vojtová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Moučková Pavlína, Mgr.
Course content
1. The view to dramatics education 2. The art of expression of myself in front of group 3. Monologue - Dialogue 4. The playing - rule of playing 5. Expressions of feeling variously figures 6. Improvisation 7. Project - preparation choosing the play 8. The training of play 9. The creating of costumes and masks. 10. The realization of play 11. I play myself and yourself (choosing of roles) 12. I wish to be? 13. Confession and expression 14. Competences of dramatics education

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Skills training, Graphic and art activities, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Aim of subject: Is personal and social development by students by via of dramatics art. This subject leads students to self reflexion, self regulation in team work activities, and active attitudes with common aim. Annotation: in frame of will be used methods of dramatics education, especially improvisation specifics situations. Students get possibilities to develop communication, interpersonal relation, empathy, sympathy and understanding of person with variously life situation, understanding to differently opinions, etc. Dramatics education can have experiences many human feelings and personally attitudes. This subject develop art of choosing the solving concretely situation and helping to create internal wellness person with consciousness of self life values, ability to social understanding and cooperation.
communication, expression self attitudes and feelings, ability for respect to variously opinions and attitudes, esteem to everybody
Prerequisites
cooperation and do school work

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills, Analysis of creative work (musical, visual, literary)

cooperation, do school work, express the interest
Recommended literature
  • MACKOVÁ, S.:. Dramatická výchova. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2004.
  • MARUŠÁK, R., KRÁLOVÁ, O., RODRIGUEZOVÁ, V.:. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: využití metod a technik. Praha: Portál, 2008.
  • MAŠATOVÁ, M.:. Cesty k metafoře: náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2004.
  • SVOZILOVÁ, D.:. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: Janáčková akademie múzických umění v Brně, 2005.
  • VALENTA, J.:. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnávání systémů). Praha: ISV, 1999.
  • VALENTA, J.:. Dramika pro speciální pedagogy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer