Course: Etiopatogenesis of civilization diseases

« Back
Course title Etiopatogenesis of civilization diseases
Course code KZV/ECHN
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kastnerová Markéta, MUDr. Ing. Bc. Ph.D.
 • Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Causes and mechanisms leading to a rise of an illness 2. What is added in the water, groceries, vaccinations, secondary effects of pharmacotherapy 3. Psychical influence on health, stress and immunity 4. Vasculopathy - heart attack, celebrovascular accidents, high pressure (hypertension), atherosclerosis 5. Eating disorders - Anorexia, obesity, bulimia 6. Diabetes 7. Polypuses. Care of patients with this diagnosis 8. Psychical difficulties (depression, fatigue syndrome, burn-up syndrome) 9. Allergies 10. Asthma 11. Inflammatory revmathic joints affections 12. Premature aging 13. Digestive organism disorders 14. AIDS. Abortive births and abortion. Some inborn genetic handicaps of the nervous system of newborns

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Laboratory
Learning outcomes
The aim of the subjekt is to impart to students knowledge and skills of base of Etiopatogenesis of civilization diseases.
professionals competences in the area of health education in educationalists
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active partitipation in lectures, seminars, semestral paper elaboration with chosen topic. .
Recommended literature
 • DYLEVSKÝ, I. :. Somatologie. Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. Olomouc: Epava, 2000.
 • FRANKL, V., E.:. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.
 • KALIBOVÁ, K., PAVLÍK, Z., VODÁKOVÁ, A. (ed.).:. Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON, Praha, 1998.
 • KREJČÍ, M.:. Prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. In Krejčí, M., Kokeš, R. PACZion - s radostí zůstat učitelem. České Budějovice: JU, 2009.
 • KUBÍČKOVÁ, M.:. Jak obnovovat síly. Regenerace. č. 1. (2009). s. 36-37.
 • LAUSTER, P.:. Sebevědomí. Praha: Knižní klub, 1993.
 • MÍČEK, L., ZEMAN, V.:. Učitel a stres. Brno: MU, 1992.
 • PATOČKA, J.:. Filosofie výchovy. Studia pedagogica 18. Praha: PF UK, 1997.
 • PAVLÍK, Z.:. Základy demografie. Praha: Academia, 1986.
 • ROKYTA, R., MAREŠOVÁ, D.TURKOVÁ, Z.:. Somatologie. 1.a 2.díl. Učebnice. 2.vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
 • ŘEHULKA, E., ŘEHULKOVÁ, O.:. Učitelé a zdraví. Brno: Psychologický ústav AV, 1998.
 • ŠVINGALOVÁ, D.:. Stres a "vyhoření" u profesionálů pracujícími s lidmi. Liberec: Technická univerzita, 2006.
 • TEILHARD DE CHARDIN, P.:. Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1990.
 • VOKURKA, M., HUGO, J.:. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter