Course: Social - juridical screen of children

« Back
Course title Social - juridical screen of children
Course code KZV/SPON
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Moučková Pavlína, Mgr.
 • Kahoun Vilém, prof. JUDr. Ph.D.
 • Vojtová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
Lectures: 1. The competence of courts and authorities in the social and legal protection of children's rights and their interaction. 2. Basic principles of social and legal protection of children 3. Preventive and consultancy 4. Mediation of adoption and foster care 5. Types of facilities for the social and legal protection of children and their activities. 6. Hague Convention, the issue of international abductions. 7. Principles of criminal law protection of children 8. Child's status in social security and social protection. 9. The theme of the issue of social and legal protection. 10. The theme of the issue of social and legal protection. 11. A brief historical excursus development of family law and child's status in law. 12. Interpretation of the basic concepts of the child, minor, minors, a parent's father, mother, determining parenthood. 13. Eligibility for the rights. 14. Submission of essay Seminars: 1. Technical terminology related to the topic 2. Eligibility of legal capacity 3. The rights and obligations of children 4. The rights and duties of parents. 5. Parental responsibility. 6. Discussion 7. Excerpts of the International Covenant on Civil and Political Rights. 8. Constitution of the Republic. 9. The Charter of Fundamental Rights and Freedoms. 10. Raising children in complete and incomplete families 11. Unmarried couples and issues related to alternative education. 12. Guardianship and custody, the reasons and ways to ensure. 13. Spare childcare 14. Discussion

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
introduce students with basic of juridical adjustment of childhood in the family, society and security of his rights, how it results from juristic regulations of right private and also public right of Czech Republic and from international documents. Social - juridical defence of children is in accordance with law No. 359/1999Sb., about social - juridical security of children
Orientation in the juridical defence of children in accordance with law No. 359/1999Sb., about social - juridical defence of the children
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview

working by PC, connection in the internet. Selected themes are topic of the consultation, which have pattern of tutoring. That means governed autoeducation with preliminary and consultation - tutorings(student is methodically led by teacher). Literature for studiing: See literature on the last page.
Recommended literature
 • Právní předpisy: Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
 • Sdělení MZV č. 104/1991 Sb. o přijetí Úmluvy o právech dítěte.
 • Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR č.2/1993 Sb.
 • Vybraná ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění..
 • Vybraná ustanovení trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
 • Vybraná ustanovení zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění..
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.
 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, v platném znění.
 • KAHOUN, V. et al.:. Sociální zabezpečení. Praha: TRITON, 2009.
 • KAHOUN, V., ŠIMÁK, M.:. Sociálně- právní ochrana dětí. In Sociální práce II. Praha: TRITON, 2007.
 • PEŠLOVÁ, KAHOUN, V.:. Mezinárodní únosy dětí - současný stav v České republice. In Sociální práce II. Praha: TRITON, 2007.
 • ŠIMÁK, M., KAHOUN, V.:. Ochrana práv dětí v trestním řízení. In Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. ESF, ZSF JU, České Budějovice, 2008.
 • ŠIMÁK, M., KAHOUN, V.:. Sociálně-právní ochrana dětí v souvislosti s jejich trestnou činností. In Sociální práce II. Praha: TRITON, 2007.
 • VESELÁ R. et al.:. Rodina a rodinné právo historie, současnost a perspektivy. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer