Course: Social Politics and Supporting Health Family

« Back
Course title Social Politics and Supporting Health Family
Course code KZV/SPZNK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vojtová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Zimmelová Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Background to social politics - support health in state 2. Supporting health in EU 3. Family, meaning, function 4. Supporting health in family 5. Supporting freedom and responsibility of citizen of self health 6. Health - holistic view 7. The Quality of Life 8. The Human Rights 9. The health family system 10. Prevention, motivation, supporting 11. Physical exercise and their meaning for health 12. Relaxation activities and their meaning for health

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Skills training, Graphic and art activities, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Aim of subject: acquire knowledge from issues: Social Politics, Supporting Health Family concerning to physical exercising and active relaxation. Develop skills methods - how hold to health of family members, who has a responsibility for a health and so on. Annotation: The subject is focused to macro system as the state and state instrument for supporting to family health, and for a micro system as the family hierarchy with concentration for physical activities and active relaxation for supporting to social, physical and mental health. Student will learning the physical activities for work with family.
cooperation, communication, and attitudes, esteem to everybody, get to know Social Politics, Family, Support health physical activities
Prerequisites
cooperation and do school work

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment

cooperation, do school work, express the interest
Recommended literature
 • Listina základních práv a svobod.
 • Trekking : požitek z přírody a relaxace. Praha: Svojtka & co., 2009.
 • Všeobecná deklarace lidských práv.
 • Zákon o rodině.
 • BESS, H., M., LEIGHANN, H. FORSYTH.:. Psychologie aktivního způsobu života. Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Praha: Portál, 2010.
 • DVOŘÁKOVÁ, H.:. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2002.
 • FROM, E.:. Umění milovat. Praha: Český klub, 2008.
 • KALMAN, M., HAMŘÍK, Z., PAVELKA, J.:. Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost. Olomouc, 2009.
 • KIRSCHNER, J.:. Trénink pro partnerský život. Praha: Portál, 2002.
 • KONEČNÍ, A., J.:. Taichi. Tradiční čínská cvičení pro zdraví, sebeobranu, rozvoj osobnosti a dlouhý věk. Olomouc: Votobia, 2000.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.:. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001.
 • MILLMAN, D.:. Škola pokojného bojovníka. Mistrovství těla a ducha. Praha: Eminent, 2006.
 • PARAMHANS SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA:. Jóga v denním životě. Harmonie těla, mysli a duše. Praha: MF, 2006.
 • RUDIGER, M.:. Síla chůze, cítím se skvěle. Vrcholná kondice a štíhlá postava bez námahy. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002.
 • RUIZ, M.:. Láska, vztahy a přátelství. Praha: Pragma, 1999.
 • RŮŽIČKA, R., SOSÍK, R.:. Čchi kung. Cesta ke zdraví a dlouhověkosti. Olomouc: Poznání, 2002.
 • SILVA, K.:. Kineziologie, kineziologická cvičení pro celou rodinu. Olomouc: Dobra & Fontána, 1999.
 • TOMEŠ, I., KOLDINSKÁ, K.:. Sociální právo Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2003.
 • TOMEŠ, I.:. Sociální politika a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter