Course: Educational Practice III

« Back
Course title Educational Practice III
Course code KZV/VPSN3
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kornatovská Zuzana, PhDr. Ph.D., DiS.
Course content
Practice for 14 days - 8 hours/ per day cooperate in organization. There are organizations for education, care and development of healthy style of life for children, youth and adults.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration, Projection, Work activities (workshops), Graphic and art activities
Learning outcomes
The aim of subject: Students are acquire the practice competence in the study branch, verification theoretic knowledge in practice life, development of knowledge, skills and attitudes in practice experiences. Student will develop of cooperation with clients (children, youth, and parents) and colleagues also. Annotation: Continuous practice for 14 days (possible 7 and 7 days, unusual in 2 organizations). There are organizations for education, care and development of healthy style of life for children, youth and adults. Student can choice of proposal of Department of Health Education or individually. The practice is recommended during January till August. The process of practice will note the special book. The student must present or show the seminar work (4 pages A4 - for one organization) for acquire of credit. The note is including: action, intervention program for clients, target group, cooperation with client and personal reflection.
communication, cooperation, lead of intervention program, art of play with children, knowledge of rule healthy life style, respect to differences
Prerequisites
knowledge, skills, attendance to practice
KZV/VPAN1 and KZV/VPPN2

Assessment methods and criteria
Questionnaire, Hospitace, Seminar work

cooperation, do school work, express the interest
Recommended literature
 • Zdraví 21. Dokument mezinárodní zdravotnické organizace WHO.
 • GAVORA, P.:. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.
 • HOSKOVEC, J.:. Duševní hygiena a prevence zátěže. Praha: SPN, 1984.
 • KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D. et al.:. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.:. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001.
 • KUBÍČKOVÁ, M.:. Vůle ke zdravému životu. Praha: Onyx, 1996.
 • MARÁDOVÁ, E. KUBRICHOVÁ, L.:. Péče o dítě pro 8.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Praha: á Fortuna, 1998. 63 s. Sg. C 292.457.
 • MATĚJČEK, Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1996.
 • MATOUŠEK, O.:. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
 • MATOUŠEK, O.:. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. Sg. C 295.899.
 • NELEŠOVSKÁ, A.:. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005.
 • PELÁNEK, R.:. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008.
 • PODLAHOVÁ, L.:. Ze studenta učitel- student - praktikant - začínající učitel. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
 • ŠPECIÁNOVÁ, Š.:. Sociálně právní ochrana dětí: Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007.36 s..
 • VONDRUŠKA, V.:. Zdravý životní styl aneb prevence založená na důkazech. Hradec Králové: Ústav tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 2002.
 • WEIKERT, A.:. Výchova dítěte. Jihlava: Jan Vašut s.r.o.,2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter