Course: Educational practice IV, Contiguous. Creation and control project of health education

« Back
Course title Educational practice IV, Contiguous. Creation and control project of health education
Course code KZV/VPSN4
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kukačka Vladislav, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Student will makes practice in a given time extent in the area state service - in administration, in education (including special school and establishments), in diagnostic and penitentiary, in DDM, in home for fathers or in the sphere of commercial recreation, travel movement, in centres odd time and so on.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration, Projection
Learning outcomes
Application theoretic knowledge and experience from particular pedagogical, psychological and medical spheres in practice.
Listener will demonstrate practically his ability create, evolve, coordinate and operate activities oriented on education to health plus recreation near different age plus social group's population. Make it application practice in different environment.
Prerequisites
Orientation in problems. Creativity, scheduling, organization, coordination and lead of practice in education.
KZV/VPSN3

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills, Hospitace, Colloquium, Development of laboratory protocols

Obligatory and active participation in tutorial. Controlled study hour. Student makes individual setup (seminar work). Elaboration and presentation project of health education.
Recommended literature
 • GAVORA, P.:. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.
 • KARNSOVÁ, M.:. Jak vybudovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál, 1995.
 • KEBZA, V. a kol. :. Zdravý životní styl. Jihlava: Idea, 1998.
 • KREJČÍ, M., BÄUMELTOVÁ, M.:. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JU, 2001.
 • LAZAROVÁ, B.:. Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno: Paido, 2005.
 • LIBA, J.:. Výchova k zdraviu a škola. Prešov: PF PU, 2005.
 • MARÁDOVÁ, E.:. Rodinná výchova: Zdravý životní styl I. Praha: Fortuna, 2000.
 • MARÁDOVÁ, E.:. Rodinná výchova: Zdravý životní styl 2. Praha: Fortuna, 2000.
 • MAREŠ, J.:. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
 • MATĚJČEK, Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1996.
 • MATOUŠEK, O.:. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
 • NELEŠOVSKÁ, A.:. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005.
 • PODLAHOVÁ, L.:. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002.
 • ROSLAWSKI, A.:. Jak zůstat fit ve stáří: cvičení a pohybové hry pro seniory, zdravý životní styl ve stáří, pohyb v době nemoci. Brno: Computer Press, 2005.
 • VONDRUŠKA, V.:. Zdravý životní styl aneb prevence založená na důkazech. Hradec Králové: Ústav tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter