Course: Corrective Gymnastic I

« Back
Course title Corrective Gymnastic I
Course code KZV/ZTK1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Schuster Jan, Mgr. Ph.D.
  • Pospíšilová Michaela, Mgr. DiS.
Course content
Lecture and seminars: Spinal exercising Testing of cutaway muscles Figure analysing Tests of strengthening ventral muscles Breathing exercising, Orthostatic and ruffiner examination, exercising for cardiac's Exercising at obesity Biological basics of health bodily upbringing, Kinetic activities adapted to age periods. Adaptation of organism on kinetic stress and at weakening single systems as it is motive, breathing, heartily- blood - vessel, at dysbolism, digestive organism and some others. Diagnostics functional state of muscular system and poise Prevention and adjustment of postneuritic malfunction muscular system and poise. Serves information on fit and unfit types of bodily empty weight and basic compensatory agents at some health weakening (exercising draw - through, corroborative, relaxation, breath). Highlights possibilities usage of non-traditional helps at realization of compensatory process.

Learning activities and teaching methods
Skills training
Learning outcomes
Subject includes piece of knowledge with kinetic activities intended for health attenuate person. Subject is oriented on practical education to the areas basic attenuation. - Compensation weakening kinetic system - Compensation weakening respiratory system - Compensation weakening cardio - vascular system - Compensation weakening metabolism and endocrinal
Knowledge basic forms, method health physical education and compensational resources to application according to type weakening. Practical manage succession exercising.
Prerequisites
Application practice according to type weakening. Basic diagnostic health weakening.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview

Active attendance in seminars, seminar paper.
Recommended literature
  • Ministerstvo školství ČSR (Praha). Učební osnovy základní školy: tělesná a sportovní výchova 5.-8. ročník: zájmová tělesná výchova (nepovinný předmět) 5.-8. ročník: zdravotní tělesná výchova 5.-8. ročník. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 166 s..
  • Zdravotní tělesná výchova: vybrané formy a metody: cvičení ve vodě, plavání, turistika: Klappova metoda, odporové stimulační cvičení. Edited by Vojmír Srdečný. 1. vyd. Praha: Sportpropag, 1990. 96 s. Edice metodických dopisů..
  • Hálková, J. :. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební texty. I. část - obecná. Praha: Česká asociace Sport pro všechny. 2001.
  • Janda, V. :. Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing, 1996.
  • Matoušová, M. :. Zdravotní tělesná výchova : metodické texty pro školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy. Praha: Sport pro všechny - asociace rekreační tělesné výchovy a sportu.1992.
  • Pernicová, H. :. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna. 1993.
  • Rašev, E. :. Škola zad. Praha: Direkta. 1992.
  • Syslová, V. :. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. II.část - ZTV při jednotlivých druzích oslabení. Praha: Česká asociace Sport pro všechny. 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter