Course: Corrective Gymnastic II

« Back
Course title Corrective Gymnastic II
Course code KZV/ZTVK2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Schuster Jan, Mgr. Ph.D.
  • Pospíšilová Michaela, Mgr. DiS.
Course content
Lectures and seminars: Biological basics of health TV, with possibility of kinetic activities adapted to age periods. Adaptation of organism to kinetic stress and at weakening of single systems. Diagnostics of functional state of muscular system and poise. Health TV as prevention. Prevention and adjustment of postneuritic malfunction muscular system and poise. Serves information about fit able types of body stress. Revision Sorts of methods. Serves information about unfit able types of body stress. Health weakening. Non-traditional tools at realization of the compensatory process. Forms of education. Revision. Credit hour.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Skills training
Learning outcomes
Subject includes in his theoretic parts piece of knowledge Biological basics health PT - Kinetic activities in term of age period - Response and adaptation attenuate organism on kinetic stress Seminars with be focusing on Diagnostics condition kinetic system, postural - Information on acceptable and unsuitable types physical stress - Basic compensatory instrument at health weakening (exercising draw - through, strengthen, relaxation, breath).
Diagnostics health weakening, application acceptable type exercising, make-up individual compensational project.
Prerequisites
Diagnostics problem. Complex suit compensation.

Assessment methods and criteria
Written examination

Active attendance in education, seminar paper.
Recommended literature
  • Ministerstvo školství ČSR (Praha). Učební osnovy základní školy: tělesná a sportovní výchova 5.-8. ročník: zájmová tělesná výchova (nepovinný předmět) 5.-8. ročník: zdravotní tělesná výchova 5.-8. ročník. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 166 s..
  • Zdravotní tělesná výchova: vybrané formy a metody: cvičení ve vodě, plavání, turistika: Klappova metoda, odporové stimulační cvičení. Edited by Vojmír Srdečný. 1. vyd. Praha : Sportpropag, 1990. 96 s. Edice metodických dopisů..
  • Hálková, J. :. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební texty. I. část - obecná. Praha: Česká asociace Sport pro všechny. 2001.
  • Janda, V. :. Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing, 1996.
  • Matoušová, M. :. Zdravotní tělesná výchova : metodické texty pro školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy. Praha: Sport pro všechny - asociace rekreační tělesné výchovy a sportu.1992.
  • Pernicová, H. :. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna. 1993.
  • Rašev, E. :. Škola zad. Praha: Direkta. 1992.
  • Syslová, V. :. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. II.část - ZTV při jednotlivých druzích oslabení. Praha: Česká asociace Sport pro všechny. 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Health Education (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer