Course: Visit in Institution

« Back
Course title Visit in Institution
Course code OPR/KEXZ
Organizational form of instruction Lesson + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Sattran Jan, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Excursion
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Colloquium, Seminar work

Recommended literature
  • Manuál praxe pro studenty.
  • Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací.
  • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
  • Vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání.
  • Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter