Course: Water Management

« Back
Course title Water Management
Course code UA/VODK
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Duras Jindřich, RNDr. Ph.D.
Course content
The content of the course covers know-how transfer on water resources management and protection as well as use o water (drinking water supply and sanitation) and it gives the basic overview on the "acquis communautaire" and national legislation in water sector.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Excursion
 • Class attendance - 10 hours per semester
 • Semestral paper - 15 hours per semester
 • Preparation for classes - 40 hours per semester
 • Preparation for exam - 30 hours per semester
 • Preparation for credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
To provide basic information on water resources and water management of the Czech Republic, to get acquainted with the basics of national legislation and "acquis communautaire" and to provide information on water resources, their use and management that can be used in common practice as well as research and development. Comprehensive general information on hydrological and climatic conditions of the Czech Republic in relation to water resources and their use. Overview of national legislation and the acquis communautaire in the water sector. Special attention is paid to water managers, their activities and the organization and performance of the state administration. Comprehensive view of so-called water services in the field of water supply and sewerage including economic aspects. Introduction to river basin planning - a new type of plans to ensure integrated water resource management. A brief overview of the development of water management - from rational to integrated - in the Czech Republic, Europe and the world. As part of the exercise, visit the key centers of water management institutions, familiarize them with their work and their importance for the management of water resources, their protection and use. Special attention will be paid to the issue of technical and safety supervision of water bodies - an introduction to the issue will ensure the participation of a worker from the relevant institution (Water Works TBD, a.).
Graduates of the course of "Water management" can have/accept the jobs in state administration (state water authorities), in the area of nature protection and also in the water management institutions (companies, River Boards).
Prerequisites
The integrated understanding of water management issues, namely the management and the sustainability of water resources is convenient to have some basic knowledge (overview) on ecology, hydrobiology, hydrology, fishery and agriculture.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Test, Seminar work

Passing the credit test and the exam
Recommended literature
 • Adámek, Z., Helešic, J., Maršálek, B., Rulík, M. Aplikovaná hydrobiologie. Vodňany.
 • Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N. Čištění odpadních vod. Praha, 2011.
 • Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v úplném znění s komentářem. Sondy. Praha, 2007.
 • Kemel, M. Hydrobiologie. Praha.
 • Kolektiv autorů. Naše rybářství. Rybářské sdružení české republiky. České Budějovice, 2012.
 • Král, M. a kol. Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb. s komentářem - Sondy. Praha, 2005.
 • Miko, L. Zákon o ochraně přírody a krajiny - komentář. Praha, 2005.
 • Ministerstvo zemědělství. Plán hlavních povodí České republiky. 2005.
 • Ministerstvo životního prostředí ČR. Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod. Praha, 2000.
 • Ministerstvo životního prostředí ČR. Vodohospodářský věstník. 2009.
 • Němec, J., Hladný, J., ed. Voda v České republice. Praha, 2006.
 • Novický, O. a kol. Klimatická změna a vodní zdroje v povodí Vltavy. 2008.
 • Patera, A., L. Votruba. Hospodaření s vodou. Praha, 1994.
 • Plecháč, V. Vodní hospodářství na území České republiky, jeho vývoj a možné perspektivy. Praha, 1999.
 • Randák, T. a kol. Rybářství ve volných vodách. České Budějovice, 2013.
 • Sobota, J. Vodní hospodářství. Praha, 2003.
 • Strnad, Z., a kol. Vodní právo. Vodňany, 2013.
 • Votruba, L. Vztahy mezi vodním hospodářství a přírodou v České republice. Praha, 1999.
 • Vrána, K., Beran, J. Rybníky a účelové nádrže. Praha, 203.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Fisheries and Protection of Waters Study plan (Version): Protection of Waters (2020) Category: Ecology and environmental protection 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Fisheries and Protection of Waters Study plan (Version): Fishery (2021) Category: Agriculture and forestry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Fisheries and Protection of Waters Study plan (Version): Fishery (2018) Category: Agriculture and forestry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Fisheries and Protection of Waters Study plan (Version): Fishery (2019) Category: Agriculture and forestry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Fisheries and Protection of Waters Study plan (Version): Fishery (2020) Category: Agriculture and forestry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Fisheries and Protection of Waters Study plan (Version): Protection of Waters (2021) Category: Ecology and environmental protection 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer