Course: Gauges, detectors, sensors 2 - application examples

« Back
Course title Gauges, detectors, sensors 2 - application examples
Course code UFY/SDC2K
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Frequency of the course In each academic year, in the summer semester.
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Adámek Petr, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Measurement of RPM.. 2. Contactless measurement of RPM. 3. Contact measurement principles of temperature. 4. Principles of contactless teperature measurement. 5. Detectors of visible light. 6. Detectors of infrared radiation. 7. Detecting of ionizing radiation. 8. Detecting of nonionizing radiation. 9. Principles of measurement of time-variable magnetic field. 10. Principles of measurement of stationary magnetic field. 11. Principles of accoustic pressure level measuring. 12. Ph meters. 13. Biosesors in general description. 14. Biosensors several principles.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
 • Class attendance - 10 hours per semester
 • Preparation for classes - 70 hours per semester
 • Preparation for exam - 30 hours per semester
 • Preparation for credit - 15 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified
KFY/ELNB1
----- or -----
KFY/ELND1 and KFY/PMPD

Assessment methods and criteria
Interview

Recommended literature
 • BACH, P.,URBÁNEK, S. Automatizace měření. Praha: ČVUT, 1993.
 • BEJČEK, L., ĎAĎO, S., Platil, A. Měření průtoku a výšky hladiny. Praha: Ben-technická literatura, 2006.
 • BRZKOVSKÝ, K. Experimentální metody měření. Praha: ČVUT, 1993.
 • ĎAĎO, S., KREIDL, M. Měřicí převodníky fyzikálních veličin. Praha: ČVUT, 1993.
 • FRANK, H. Fyzika a technika polovodičů. Praha: Academia ,1989.
 • FUKÁTKO, T. Detekce a měření různých druhů záření. Praha: Ben-technická literatura, 2007.
 • http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=31055 , 6.6.2013.
 • MAREŠ. S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. Praha: SNTL 1990.
 • POHANKA, M., Biosenzory pro stanovení chemických a biologických agens. Hradec Králové:UO HK, 2009. ISBN: 9788072313365.
 • tématické a aktuální www stránky / tematically depending and actual www pages.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester